A A
הצטרף אל Reverso
הרשמה

תרגום מילים וביטויים ב-אנגלית - גרמנית

קבל אנגלית-גרמנית תרגומים בעלי הקשר רלוונטי עם דוגמאות אמיתיות למיליוני מילים וביטויים, בזכות טכנולוגיות החיפוש שלנו המופעלות על מאגרי נתונים דו-לשוניים גדולים מאוד.

מנוע חיפוש תרגום אנגלית-גרמנית‏, אנגלית מילים וביטויים מתורגמים ל-גרמנית עם דוגמאות שימוש בשתי השפות. הטיות לפעלים ב-גרמנית, הגיה של אנגלית דוגמאות, שיחון אנגלית-גרמנית

גלה ולמד את המילים הללו ל-אנגלית באמצעות Reverso Context