A A
הצטרף אל Reverso
הרשמה

תרגום מילים וביטויים ב-אנגלית - הולנדית

קבל אנגלית-הולנדית תרגומים בעלי הקשר רלוונטי עם דוגמאות אמיתיות למיליוני מילים וביטויים, בזכות טכנולוגיות החיפוש שלנו המופעלות על מאגרי נתונים דו-לשוניים גדולים מאוד.

מנוע חיפוש תרגום אנגלית-הולנדית‏, אנגלית מילים וביטויים מתורגמים ל-הולנדית עם דוגמאות שימוש בשתי השפות. הטיות לפעלים ב-הולנדית, הגיה של אנגלית דוגמאות, שיחון אנגלית-הולנדית

גלה ולמד את המילים הללו ל-אנגלית באמצעות Reverso Context