הרשמה עזרה
he ···
תרגום מילון Context הטיות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "tweak" לעברית

לצבוט
להלחיץ
לכוון
נחבל
מכוונת
לעדן
"Kicking in a skull" and we tweak it.
"בעיטות בגולגולת" ואנחנו לצבוט אותו.
You know, tweak some things?
אתה יודע, לצבוט כמה דברים?
Didn't want to tweak Donna.
לא רציתי להלחיץ את דונה
I told you I still had to tweak it!
אמרתי לך שאני עדיין צריך לכוון את זה!
Tweak the contrast, find some edges.
לכוון את הניגוד למצוא מעט קצוות.
It's just one more tweak and I'm done.
זה רק עוד לצבוט ואני עשיתי.
Then we've just got to tweak the tear nipple.
אז אנחנו פשוט צריכים לצבוט את הפטמה המדמיע.
I have the ability to tweak some of the parameters to avoid engine damage.
אתה באמת יכול לעשות יש לי את היכולת לצבוט חלק מהפרמטרים כדי למנוע נזק מנוע.
See, the delegates intended just to tweak the old system,
רואה, הנציגים התכוונו לצבוט, את המערכת הישנה
Get me somebody who can tweak the computer and make me feel better, immediately.
עכשיו הביאי לי מישהו שיוכל לצבוט" את המחשב",ויתן לי להרגיש טוב יותר מיד.
I even threw in an app I wrote to tweak the settings:
אני אפילו זרקתי באפליקציה אני כתבתי לצבוט את ההגדרות:
What chance is there for any real change when anyone can go back and tweak events in their favour?
איזה סיכוי יש לכל שינוי אמיתי כאשר כל אחד יכול לחזור ו אירועים לצבוט לטובתם?
I need to change things a little, a tweak here, a push there.
אני צריך לשנות דברים קטן, לצבוט כאן, לדחוף לשם.
So proof them, push them, tweak them for me, okay?
אז הוכחתם, לדחוף אותם, לצבוט אותם בשבילי, בסדר?
A tweak here, a push there.
לצבוט כאן, לדחוף לשם.
We might have to tweak that a little bit.
אנחנו אולי חייבים לכוון שקצת.
Please do not tweak any spells.
נא לא לצבוט כל לחשים.
You know, tweak the nipples.
אתה יודע לצבוט את הפטמות.
I just tweak it to remove the sound.
אני רק מכוונת את זה כדי להסיר את הצליל.
I might need to tweak my system.
אולי כדאי שאשפר קצת את השיטה שלי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 105. מדויק: 105. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo