A A
הצטרף אל Reverso
הרשמה

תרגום מילים וביטויים ב-אנגלית - רומנית

קבל אנגלית-רומנית תרגומים בעלי הקשר רלוונטי עם דוגמאות אמיתיות למיליוני מילים וביטויים, בזכות טכנולוגיות החיפוש שלנו המופעלות על מאגרי נתונים דו-לשוניים גדולים מאוד.

מנוע חיפוש תרגום אנגלית-רומנית‏, אנגלית מילים וביטויים מתורגמים ל-רומנית עם דוגמאות שימוש בשתי השפות. הטיות לפעלים ב-רומנית, הגיה של אנגלית דוגמאות, שיחון אנגלית-רומנית

גלה ולמד את המילים הללו ל-אנגלית באמצעות Reverso Context