הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ארון" לאנגלית

חפש את ארון ב: הגדרה מילים נרדפות
closet
cabinet
ark
wardrobe
cupboard
box
armoire
dresser
Aaron
Aron
Arun
coffin casket
bookcase
Tabernacle

הצעות

158
137
134
89
82
63
ידעתי שאמצא אותך מסתתר באותו ארון.
I knew I'd find you hiding in the same closet.
הוא הזמין מקצוען שירכיב לו ארון...
He had a professional come in and do his closet.
ארון התרופות הפך למוזיאון ברנדל לידיעת הטבע.
The medicine cabinet's now the Brundle Museum of Natural History.
אנחנו צריכים עוד דברים מגוחכים מלבד "ארון פלאי הטבע"
We need some more ridiculous things besides "The Cabinet of Natural Curiosities."
אפשר למצוא את ארון הברית כאן?
Can you find the ark of the covenant back there?
אני מרגיש כאילו פתחתי את ארון הברית.
I feel like I just opened the Ark of the Covenant.
רק ארון השירות והחדר לספור מפרט שונה.
Only the utility closet and counting room specs are different.
זה היה ארון הקודש הראשון שעזב.
That was the first Ark to leave.
אני חוזר, ארון מלאך נפל ואני במנוסה
Ark Angel is down, and I am on the run.
מדוע יש מנעול על ארון המשקאות?
Why, please, is there a lock on the liquor cabinet?
את מתכוונת לתקרה ליד ארון הממתקים?
You mean the ceiling by the candy closet?
יש מרשם מלא לפני כשנה מתוך ארון התרופות.
There's a full prescription from a year ago inside the medicine cabinet.
ראיתם את ארון הסיני החדש שלי?
Did you see my new china cabinet?
אתה מתכוון לאותו ארון בו תפסתי אותך מתמזמז עם אריקה בשבוע שעבר?
You mean the same closet I caught you making out with Erica last week?
אני אשלח לפורט אדמס ארון שחזור קבוצות.
I'll send for the Fort Adams Ark Recovery Team.
יש לך צייד ארון מומחה ממש כאן בעיר.
You have an expert ark hunter right here in town.
עיניים על מחנה ארון, אדוני.
Eyes on the Ark camp, sir.
ארון התחנה, אתה שומע אותי?
Ark Station, do you read me?
אבל אני בטוח שאנחנו יכולים למצוא ארון ריק כאן.
But I bet we could find an empty closet around here.
טיילר לא איזה פסיכי חותך ארון.
Tyler's not some closet slasher psycho.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1378. מדויק: 1378. זמן שחלף: 168 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo