הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בבת אחת" לאנגלית

חפש את בבת אחת ב: הגדרה מילים נרדפות
at once
at the same time
at one time
cold turkey
at a time
in bulk
abruptly
in one fell swoop
with both feet

הצעות

ניתן לעדכן מספר אובייקטים חכמים בבת אחת מתוך החלונית Assets.
You can update multiple Smart Objects at once using the Assets panel.
פשוט לפעמים אתה אומר שני דברים בבת אחת
Maybe it's just sometimes you say two things at once.
גרסה מפוצלת של תצוגת Code המאפשרת לגלול לעבודה באזורים שונים של המסמך בבת אחת.
A split version of Code view that lets you scroll to work on different sections of the document at the same time.
ניתן לחשוף את כל הקבצים והתיקיות באתר בבת אחת.
You can uncloak all files and folders in a site at the same time.
כל חמישה גיבורים על מסך בבת אחת.
ALL FIVE OF THOSE HEROES ON SCREEN AT ONE TIME.
מוזר לחשובהתיאטרון היה חלק מהחיים שלי בבת אחת.
Strange to think the theatre was part of my life at one time.
השתמש בחלונית History כדי לבטל מספר צעדים בבת אחת וכדי להפוך משימות לאוטומטיות.
Use the History panel to undo multiple steps at once and to automate tasks.
המחשבה של לאבד שתי בנות בבת אחת...
The thought of losing two daughters at once, it was...
אתם צריכים להגיע לכל השטח המאוכלס בבת אחת.
You need to reach all the occupied compartments at once.
סביר שמולקולות המים תססו בבת אחת.
Most likely water molecules excited all at once.
אנחנו לא יכולים לפטר את כולם בבת אחת
We can't fire everyone all at once.
לא צריך שכולם יודו לי בבת אחת
Don't everybody thank me at once.
מישהו ודאי ניסה לעשות יותר מדי דברים בבת אחת.
Somebody was probably trying to do too many things at once.
נשמע כמו המון אנשים שכולם מדברים בבת אחת.
Sounds like a lot of people talking at once.
זה כאילו שהכל קורה בבת אחת.
It was like everything was happening at once.
קשה לוותר על כל-כך הרבה דברים בבת אחת.
It's tough to go cold turkey on so many things at once.
שמים את עשר הדגימות האלו בבת אחת בכלוב.
You put these 10 samples at once in the cage.
עריכה בצובר מאפשרת לך לבצע שינויים בכל הנמענים הנבחרים בבת אחת.
Bulk edit allows you to make changes to all of the selected recipients at once.
באפשרותך לשלוח מאות תמונות בבת אחת ללא קבצים מצורפים מסורבלים.
You can send hundreds of photos at once without the bulky attachments.
שימוש בתבניות מאפשר לעדכן עמודים מרובים בבת אחת.
Using templates enables you to update multiple pages at once.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 852. מדויק: 852. זמן שחלף: 122 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo