הרשמה עזרה
he ···
תרגום מילון Context הטיות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בגללך" לאנגלית

חפש את בגללך ב: אינטרנט תמונות מילון הטיות
because of you
about you
for you
reason cause of you
you made me
your fault
because of your
because your
killed

הצעות

קלארק, הסיבה היחידה שהסכמנו להיות משגיחים הייתה בגללך.
Clark, the only reason we agreed to be chaperones was because of you.
אני לא מעוצבן בגללך ובגלל ד"ר ווקסלר
I'm not agitated because of you and Dr. Wexler.
ואני יודעת שמשפחתך בטח מודאגת מאד בגללך
And I know your family must be... worried sick about you.
ביליתי שנים להקשיב לה בוכה בגללך!
I spent years, okay, listening to her cry about you!
הם באו לכאן בגללך אני לא יודעת?
Are they coming here for you? - I don't know.
פרנק, הם לא באו הנה בגללך
Frank, they're not here for you.
טרישה ביטלה את האירוסין לג'רמי בגללך.
Tricia broke off her engagement with jeremy because of you.
אתה חושב שאני עם אישה בגללך?
You think I'm with a woman because of you?
אולי הם כאן, הדברים האלו בגללך.
Maybe they're here, those things, because of you.
הבת שלנו שונאת אותי והכל בגללך!
Our daughter hates me and it's all because of you!
בגללך דורות של נשים הפכו לטייסים.
Because of you, generations of women have become pilots.
הסיבה היחידה שאנחנו ישנים כאן בחוץ היא בגללך.
The whole reason we're sleeping out here is because of you.
אתה יודע איך הדברים נהיו מגעילים ומעוותים בגללך?
Do you know how ugly and twisted things have become because of you?
בגללך ברוק ואני אפילו לא מדברים.
Because of you, Brooke and I aren't even talking.
בגללך, איבדתי מערכת התמיכה היחידה שהייתה לי.
Because of you, I lost the only support system I had.
הרגע איבדתי את אישתי ואת עבודתי בגללך.
I just lost my wife and my job because of you.
ולא אפסיד את הופעת חיי בגללך.
And I'm not missing the show of my life because of you.
אני חייבת ללכת למסיבה המשעממת בגללך ובגלל מארי?
I have to go to this boring party because of you and Mary?
אבל אני מבטיח שזה לא בגללך.
But I promise that it's not because of you.
שאיזו חיה אנס ורצח אותה בגללך.
That some animal raped and murdered her because of you.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1982. מדויק: 1982. זמן שחלף: 160 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo