Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "alleviate" na polski

Wyszukaj alleviate w: Definicja Koniugacja Synonimy
złagodzić
zmniejszyć
łagodzić
załagodzić
ulżyć
rozwiać
złagodzenia
zmniejszenia
złagodzenie
łagodzenia
złagodzeniu
łagodzeniu
zmniejszenie
łagodzące
Perhaps I can find a way to alleviate them.
Może znajdę sposób, by je złagodzić.
However, these measures can only alleviate the crisis, but cannot end it altogether.
Środki te mogą jednak tylko złagodzić kryzys, ale nie mogą go całkowicie wyeliminować.
However, medicine can only alleviate the symptoms
Zrobimy co w naszej mocy, ale lekarstwa mogą jedynie zmniejszyć objawy.
Advances in telecommunications, air travel and infrastructure have helped somewhat alleviate these problems.
Postępy w dziedzinie telekomunikacji, transportu lotniczego oraz infrastruktury w pewnym stopniu pomogły zmniejszyć te problemy.
It's our job to alleviate pain.
To nasza praca, by łagodzić cierpienia.
I'm asking myself why someone sworn to alleviate suffering is packing heat.
Zadaje sobie pytanie, dlaczego ktoś zaprzysiężony by łagodzić cierpienie nosi broń.
By working together, we can at least alleviate the difficulties.
Współpracując, możemy przynajmniej złagodzić problemy.
And she buys to alleviate nausea from chemotherapy.
I kupuje, żeby złagodzić mdłości po chemioterapii.
You don't need over an ounce to alleviate nausea.
Nie potrzebujesz ponad uncji, żeby złagodzić mdłości.
At the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Jednocześnie może to także złagodzić brak równowagi na rynku mleczarskim.
Payments under the Act allow the entitled power plants to alleviate the burden of costs incurred.
Płatności na podstawie Ustawy pozwolą uprawnionym elektrowniom złagodzić ciężar ponoszonych kosztów.
People use humor to alleviate tension.
Ludzie używają humoru by złagodzić napięcie.
The imperfections of the market for electricity in Sardinia constitute a regional handicap, which the tariff seeks to alleviate.
Niedoskonałości rynku energii elektrycznej na Sardynii stanowią utrudnienie regionalne, które taryfa ma złagodzić.
I only drink occasionally, to be social, to alleviate my shyness.
Piję tylko okazjonalnie, by łagodzić swą nieśmiałość.
Now we need to steer interest rates downwards to alleviate recession.
Teraz musimy doprowadzić do obniżenia stóp procentowych, żeby złagodzić recesję.
The proposed assistance will help Moldova alleviate the financial constraints on the implementation of its economic programme.
Proponowana pomoc pozwoli Mołdowie złagodzić trudności finansowe podczas realizacji programu gospodarczego.
In this context the Commission is working on organising a Donors' Conference that should help alleviate the most pressing financial challenges concerning Kosovo.
W tym kontekście Komisja pracuje nad zorganizowaniem konferencji donatorów, która powinna pomóc złagodzić najbardziej palące problemy finansowe dotyczące Kosowa.
I would guess that death is no longer sufficient to alleviate its boredom.
Domyślam się, że śmierć nie jest już wystarczająca, by złagodzić jego nudę.
Suffering is a great evil and we must try to alleviate it.
Cierpienie to wielkie zło i musimy spróbować je złagodzić.
Perhaps you can help alleviate my frustration.
Być może mógłbyś złagodzić moją frustrację.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 559. Pasujących: 559. Czas odpowiedzi: 121 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo