A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "apron" na polski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
fartuch [nm]
fartuszek [nm]
płyty postojowej
rampy
płycie postojowej
fartuchu
fartucha
fartuchem
fartuszku
fartuszkiem
fartuszka
fartuszki
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Okay, sous-chef, put on your apron.
Dobrze, szefie od sosów, włóż swój fartuch.
You had a... rubber apron.
Przebrałeś się. Miałeś... gumowy fartuch.
Her clothes, the apron, it was a uniform.
Jej ubranie, fartuszek, to był uniform.
There's a clean apron waiting for you when you're done.
Jak skończysz czeka na ciebie czysty fartuszek.
M13 - Northern apron expansion: 12 additional stands are planned to be built by 2020.
M13 - Rozbudowa północnej płyty postojowej: planuje się budowę dwunastu dodatkowych stanowisk do roku 2020.
M14 - Eastern apron expansion: the eastern apron border is to be moved south to ensure the provision of the necessary obstacle-free areas for the runway operations.
M14 - Rozbudowa wschodniej płyty postojowej: kraniec wschodniej płyty postojowej ma zostać przesunięty na południe, aby zapewnić niezbędne obszary wolne od przeszkód do celów operacji na pasach startowych.
And that sheet looks like a butcher's apron.
A pościel wygląda jak fartuch rzeźnika.
Go on back and get you an apron.
Idź na zaplecze i weź fartuch.
My apron is staying on with its strings securely tied in a double-figure-eight knot.
Fartuch zostaje, bezpiecznie zawiązany na pętelkę z supłem.
Maybe you should've worn an apron and smeared some cookie dough in your hair.
Może powinnaś była założyć fartuszek i powkładać sobie ciasteczka we włosy.
Ach... my apron is in the stock room.
Ach... mój fartuch został w magazynie.
That apron makes you look like a Swedish hausfrau.
Ten fartuch sprawia, że wyglądasz jak szwedzka kura domowa.
The guy in the CCTV had an apron under his coat.
Gość z monitoringu miał fartuch pod płaszczem.
This apron and I have a long life ahead.
Ten fartuch i ja mamy przed sobą długą drogę.
Leave your apron in the locker room.
Zostaw swój fartuch w dziale zwolnień.
She will require her Holland apron and a pair of kitchen sleeves.
Będzie potrzebny fartuch i para kuchennych prześcieradeł.
Here is a tie and apron, one for each.
Tu jest krawat i fartuch, po jednym dla każdego.
So get your apron out, Cole.
Więc wyciągaj swój fartuch, Cole.
I remember a leather apron and something being heated in a fire.
Pamiętam skórzany fartuch i że coś się grzało w ogniu.
People see the apron, they make assumptions.
Ludzie widzą fartuch i snują przypuszczenia.

Wyniki: 249. Pasujących: 249. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Zasugeruj przykład