Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "hail" na polski

Zobacz także: hail mary hail from hail marys
Wyszukaj hail w: Definicja Koniugacja Synonimy
grad
chwała
wiwat
wywołać
witaj
gradobicia
Niech żyje Zdrowaś Hail
Bądź pozdrowiony
gradu
gradem
wywołaj

Sugestie

158
89
77
The Earth is continually pelted by a hail of objects from space.
Ziemia bezustannie jest obrzucana przez grad przedmiotów z odstępu.
Snowing nine months per year hail falls in the remaining three.
Przez dziewięć miesięcy w roku pada tu śnieg, a przez resztę grad.
All hail, Macbeth, that shall be king hereafter.
Chwała, Makbetowi, który stanie się królem.
Well, hail the conquering heroes.
Zatem, chwała dla zwycięskich bohaterów.
All hail for Mordecai, the Jew, honored of the King.
Wiwat dla Mordecai, Żyda, ulubieńca króla.
There's hail the size of golf balls coming down here.
Pada tu grad wielkości piłek golfowych.
Burning currency bounced off her like hail.
Paląca waluta odbijała się od niej niczym grad.
Wires and coarse hail is not a part of nature.
Instalacja elektryczna i szorstka grad nie jest częścią natury.
All hail, Xerxes, Lord Emperor of the land.
Niech będzie chwała Xerxesowi, najwyższemu panu tych ziem.
Here's another weird one: apparently, a hail of ice cubes is coming down south of downtown.
Oto inna dziwna wiadomość, gigantyczny grad pojawił się na południu miasta.
The president, who survived the hail of bullets with only a flesh wound... will be addressing the nation in a few moments.
Prezydent, który przeżył grad kul ma tylko małą ranę... będzie przemawiał do narodu za kilka chwil.
All hail McVyvyan, Thane of Corridor!
Cały grad McVyvyan, Thane Korytarza!
hail and fire mingled with blood...
grad i ogień zmieszany ze krwią...
Maybe going down in a hail of bullets is a good idea.
Może wejście w grad pocisków, nie byłoby wcale takim złym pomysłem.
The hail, the tornados, it all fits.
Grad, tornada, wszystko pasuje.
Title: Aid to compensate farmers for the losses caused by the adverse weather events (hail and frost).
Tytuł: Pomoc w celu wyrównania rolnikom strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (grad i mróz).
We ran into a hail storm over the Sea of Japan.
Weszliśmy w burzę gradową nad Morzem Japońskim.
It will be delivered when you hail the Mayor and free my people.
Zostanie dostarczony, gdy każesz burmistrz uwolnić moich ludzi.
Praise hail, that was cool.
Jeśli będziesz tu siedzieć, pomyślą, że jesteś dziwna.
So all hail, Macbeth and Banquo.
Chwała wam, Makbecie i Banko.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 786. Pasujących: 786. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo