Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "hijack" na polski

Wyszukaj hijack w: Definicja Koniugacja Synonimy
porwać
przejąć
ukraść
porywać
uprowadzić
sabotować
kradną
porwanie
porwania
porwiemy
porwał
porwany
porwaniu
opanować
porywają
Simmons used the Goa'uld in Adrian Conrad to hijack the X- 303.
Simmons wykorzystał Adriana Conrada, żeby porwać X-303.
For that I will have to hijack a plane.
Po to będę musiał porwać samolot.
We're only here to help and not hijack the investigation.
Jesteśmy tu tylko po to aby pomóc, nie żeby przejąć to śledztwo.
Roberto thinks they were the gangbangers... that tried to hijack the drop, boss.
Roberto uważa, że to ci sami, co chcieli przejąć forsę.
I doubt they've come to hijack starfighters.
Wątpię, że chcieliby ukraść myśliwce.
Of course, we can't just hijack the project from them.
Oczywiście nie możemy im ot tak ukraść projektu.
We believe there's an attempt about to be made to hijack it.
Uważamy, że ktoś będzie próbował ją ukraść.
If we access those cables, we might be able to hijack the system.
Jeśli do nich dotrzemy, może nam się udać przejąć ich system.
The last time, he managed to hijack a shipment of raw radioactive materials for the ecu-terrorism organization, the ELF.
Ostatni raz udało mu porwać przesyłkę surowców promieniotwórczych ecu terroryzmu organizacja, elf.
A few think we should hijack a 747 and circle it over Bonn.
Kilku myśli, że można porwać 747 SP.
He was coming here to hijack a shipment?
Leciał tu, żeby porwać transport.
So, he knows how to hijack a train remotely, If there is nothing else, Perhaps we are overreacting.
Więc tak, ktoś wie jak zdalnie porwać pociąg, jeśli nic poza tym, może podejmujemy zbyt daleko idące kroki.
No, I think it means I just have to hijack air force one.
Nie, to oznacza jedynie, że muszę porwać Air Force One.
it'd be a big mistake to hijack that truck.
Byłoby wielkim błędem porwać tę ciężarówkę.
I'll tell you something, takes a special kind of brilliance to hijack a drone, arm it and reprogram it.
Powiem wam, że trzeba być wyjątkowym bystrzakiem, żeby porwać, uzbroić i przeprogramować drona.
You were about to hijack the "Alpha One."
Chciałeś porwać "Alfa Jeden."
See, protocol says that he shuts down the engine, then he locks off the bridge so the convicts can't get to him and hijack the ferry.
Protokół mówi, że ma on wyłączyć silniki i zamknąć się na mostku, aby więźniowie nie mogli się do niego dostać i porwać prom.
The second threat, just as worrying, is that these powerful networks could hijack the political culture of European democracies to undermine our essential values and replace them with their religious principles.
Drugim zagrożeniem, równie niepokojącym, jest możliwość, że te potężne sieci mogłyby przejąć kulturę polityczną europejskich demokracji dla podważenia naszych podstawowych wartości i zastąpienia ich swoimi religijnymi zasadami.
I'm telling you this is another hijack.
Mówię wam, że to kolejny porwany.
Unless there are magical lovers to hijack?
Dopóki nie ma magicznych kochanków do "pożyczenia"?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 196. Pasujących: 196. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo