Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Słownik Context Koniugacja
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "know the exact cause of" na polski

Wyszukaj know the exact cause of w: Web Obrazy Definicja Słownik Koniugacja
Officials don't yet know the exact cause of the explosion, but believe a malfunction in the cooling system may've been at fault.
Urzędników jeszcze nie zna dokładnej przyczyny eksplozji, ale uwierzyć awarię w systemie chłodzenia mógł być w błędzie.
We don't know the exact cause of this tragedy but apparently, the left engine...
Jednak nadal nie znamy dokładnych szczegółów tragedii. Prawdopodobną przyczyną było uszkodzenie lewego silnika...
The truth is we still don't know the exact cause of death.
Prawdą jest, że przyczyna zgonu jest nadal nieznana.
I need to know the exact cause of death and the exact order these wounds were inflicted.
Muszę znać dokładną przyczynę śmierci, i dokładną kolejność zadania tych ran.
Officials don't yet know the exact cause of the explosion, but believe a malfunction in the cooling system may have last run into the rig...
Władze nie znają dokładnych przyczyn eksplozji, ale w grę mogła wchodzić awaria systemu chłodzenia.
Officials don't yet know the exact cause of the explosion, but believe a malfunction in the cooling system may have been at fault.
Przyczyna eksplozji nie jest jeszcze znana... ale uważa się, że awaria systemu chłodzenia mogła być powodem.

Pozostałe wyniki

The exact cause of MS is unknown.
Dokładna przyczyna MS nie jest znana.
I'm thinking that if I can piece him together, I can get a clearer idea of the exact cause of death.
Jeśli uda mi się go poskładać, łatwiej będzie ustalić przyczynę śmierci.
Yes, well, it'll be impossible to determine the exact cause of death until he thaws.
Tak, cóż, żeby określić przyczynę zgonu musimy poczekać aż odtaja.
The exact cause of the crash isn't known yet
Dokładna przyczyna katastrofy... lnie jest jeszcze znana.
The exact cause of these various ailments remains undetermined, but they share one common element.
Jednoznaczna przyczyna tych zróżnicowanych objawów pozostała niejasna, ale wszystkie miały ze sobą coś wspólnego.
I apologize for the delay in determining the exact cause of Yazeed's death, but the bomb didn't leave us much to work with.
Przepraszam za opóźnienie w sprawie przyczyny zgonu Yazeeda, ale bomba nie zostawiła nam zbyt wiele materiału do analizy.
The exact cause of the accident in the Gulf of Mexico is still unknown.
Nie znana jest jeszcze bezpośrednia przyczyna wypadku w Zatoce Meksykańskiej.
You must remain quarantined until we have pinpointed the exact cause of the other clone's breakdown.
Musisz zostać pod kwarantanną, dopóki nie dowiemy się, skąd wzięło się załamanie u drugiego klona.
Just get an E.R.C.P. To find the exact cause of this man's discoloration.
Zamówcie ECPW, żeby odkryć prawdziwą przyczynę odbarwienia skóry tego człowieka.
The police investigate the exact cause of the accident,
Policja prowadzi dochodzenie by znaleźć dokładny powód wypadku.
The exact cause of the explosion and the number of casualties... are unknown at this point.
Przyczyna eksplozji i liczba ofiar... są na razie nieznane.
I have to isolate the exact cause.
Musimy mieć całkowitą pewność z czym mamy do czynienia.
You weren't able to determine exact cause of death.
Nie udało się ustalić przyczyny zgonu. Niejednoznacznie.
You weren't able to determine exact cause of death.
Nie udało się ustalić przyczyny zgonu.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20503. Pasujących: 6. Czas odpowiedzi: 565 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo