A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "nudge" na polski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Zobacz także: a little nudge
Tłumaczenia
popchnąć [v]
kuksańca
kopniaka
szturchnąć
szturchnęłam
szturchaniec
Trąć
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
I guess I could go down there and try to nudge them in the right direction.
To znaczy, chyba-- Chyba mógłbym zejść do nich i spróbować popchnąć ich we właściwym kierunku.
Then all we have to do... is nudge him in the right direction from time to time... and let nature run its course.
Potem wszystko co musimy zrobić, to od czasu do czasu popchnąć go we właściwym kierunku i pozwolić działać jego naturze.
The best we can do is give her a gentle nudge.
Jedyne co teraz możemy zrobić to dać jej delikatnego kuksańca.
She needs a nudge from a romantic idealist.
Dokładnie, i potrzebuje kuksańca od romantycznej idealistki.
If the UCITS directive can give a gentle nudge to encourage that, then in my opinion that is all to the good.
Jeżeli dyrektywa w sprawie UCITS mogłaby dać lekkiego kuksańca, aby do tego zachęcić, to moim zdaniem wyjdzie to tylko na dobre.
Obviously I do, since my earlier nudge to get you working gleaned zero results.
Najwyraźniej muszę, skoro mój poprzedni wysiłeczek, żeby popchnąć cię do roboty nie dał absolutnie nic.
Trying to nudge us in the right direction.
Stara się skierować nas na właściwy kierunek.
No, but it was a nudge.
Nie, ale to był ślad.
Just nudge the front gently back to port.
Trąć przód delikatnie z powrotem do portu.
Ill give you a nudge each time.
Trącę pana łokciem za każdym razem.
Just enough To nudge him in my direction.
Wystarczająco, by pchnąć go w moją stronę.
You were supposed To nudge him, Not send him Into a homicidal frenzy.
Miałeś go podpuścić, a nie wprowadzić w morderczy szał.
Try not to nudge any of the rocks around you.
Postaraj się nie naruszyć kamieni wokół siebie.
I think that was a nudge in the right direction.
Sądzę, że było to wskazanie prawidłowej drogi.
You need to nudge that little birdie out of the nest.
Musisz wypchnąć tego małego ptaszka z gniazda.
I think he just needs a nudge.
Myślę, że potrzebuje tylko bodźca.
I can nudge the alternation, reach in, and grab her.
Mogę szturchnąć przemianę sięgnąć i złapać ją.
Let me just nudge her out of whisper mode.
Niech mi tylko odwieść ją z trybu szept.
I prefer to think of it as a mutually beneficial nudge in the right direction.
Wolę o tym myśleć jak o obopólnie korzystnym popchnięciu we właściwym kierunku.
All you got to do is nudge humans in the right direction.
Wszystko co trzeba zrobić to szturchnąć człowieka na właściwy tor.

Wyniki: 98. Pasujących: 98. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Zasugeruj przykład