A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "perk" na polski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
bonus [nm]
profit [nm]
dodatkowa korzyść
korzyścią
premią
Przywilej [n]
Perk
zaleta
postawi
ożywić
Pozostałe tłumaczenia
That's a perk of being a star.
To jest bonus z bycia gwiazdą.
It's a perk for special clients.
To jest bonus dla wyjątkowych klientów.
A perk of working in exchange at a bank.
Profit z pracy w programie wymiany walut.
That kind of stuff used to be the big perk of being gay.
Takie rzeczy to duży profit w byciu gejem.
Another perk of Alabama being behind the times.
Inna dodatkowa korzyść w Alabamie, to że nie jesteśmy na czasie,
See, another perk of dating a dead guy - No awkward dates.
Kolejny bonus ze spotykania się z umarlakiem - żadnych dziwnych randek.
As a perk, you get free storage for your crest and banner here in the chapel.
Jako bonus dostajesz darmowe miejsce na swój herb i proporzec tutaj, w kaplicy.
Well, not just so you can get a date, but as an added perk.
Tak, nie tylko dlatego, żebyś miała randkę, ale to jest dodatkowy bonus.
Well, that's a perk of the career path, baby.
Cóż, to taki bonus z obranej ścieżki kariery, kochanie.
[giggling] Another perk to dating a dead guy: no awkward dates.
widzisz, kolejny bonus umawiania się z martwym - żadnych kłopotliwych randek.
The only perk we offer is a cavity search.
Jedyny dodatek jaki możemy zaoferować a cavity search.
Another perk of growing up in the new millennium.
Następna zaleta dorastania w nowym millennium.
That's a perk you never hear about.
To uboczne korzyści, o których nigdy się nie mówi.
A perk of working in exchange at a bank.
Zaleta pracy w dziale wymiany walut.
Basically, a short concentrated blast should perk him up a bit.
Zasadniczo, krótko skoncentrowany podmuch ożywić go nieco.
But our senses sort of perk up.
Ale nasze zmysły stają się szalone.
Only one hotel in Miami that uses these as a guest perk.
Tylko jeden hotel w Miami serwuje takie coś gościom.
The only perk we offer is a cavity search.
Jedynym bonusem, jaki oferujemy, jest rewizja osobista.
Because I would consider that a perk worth paying for.
Bo dla mnie byłby to... bonus, za który warto zapłacić.
Now she's starting to perk up.
Patrzcie, teraz zaczyna się rozchmurzać.

Wyniki: 128. Pasujących: 128. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Zasugeruj przykład