Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "squad" na polski

Wyszukaj squad w: Definicja Synonimy

Sugestie

274
180
158
86
60
Bazooka squad, prepare to fire.
Oddział z bazooką, przygotować się strzału.
Send a squad out to eliminate them.
Wyślij oddział, by je zlikwidował.
And my squad's looking a little pale these days.
A moja drużyna wygląda trochę słabo przez te dni.
Our new-and-improved squad lasted exactly 97 minutes.
Nasz nowy i lepszy zespół przetrwał dokładnie 97 minut.
Head cheerleader, Whittier Smith... insists her squad is ready to go.
Główna cheerliderka Whittier Smith utrzymuje, że jej zespół jest gotowy.
Last night we were chased by a hit squad.
Ostatnia noc zostaliśmy ścignięci przez uderzony oddział.
A Kamikaze suicide squad was a special attack corps.
Oddział samobójców Kamikadze był specjalną jednostką atakującą.
Your squad sent for the meat wagon after the last shelling.
Twój oddział wezwał karetkę po ostatnim ostrzale.
Give me a squad and let me fight.
Dajcie mi oddział i pozwólcie walczyć.
It is traditional here for each squad... to have two student squad-leaders.
Zgodnie z tradycją każdy oddział... ma dwóch grupowych.
They'll send a kill squad to neutralize me.
Oni wyślą oddział by zneutralizować mnie.
I thought we had a squad at Shadwell.
Myślałem, że mamy oddział na Shadwell.
Rear rank, third file, second squad.
Tylny rząd, trzeci szereg, drugi oddział.
Or until Faso's hit squad was caught.
Albo aż oddział zabójców Faso zostanie złapany.
I could take a squad out there, track him down.
Mogę wziąć tam oddział i go znaleźć.
General, I left a squad to protect the tanks.
Generale, zostawiłem oddział do ochrony czołgów.
Psycho Brooke told you to leave her squad alone.
Szalona Brooke powiedziała żebyś się trzymał z daleka od jej zespołu.
Chase calling from the 2nd squad.
Detektyw... Chase, dzwonię z Zespołu Drugiego.
You never said you were on the suicide squad.
Nigdy mi nie powiedziałeś, że pracujesz w oddziale samobójców.
Form your squad up behind me.
Niech twoja eskadra sformuje za mną szyk.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2491. Pasujących: 2491. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo