A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "stubborn" na polski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Zobacz także: be stubborn
Tłumaczenia
uparty [adj]
upór
uparcie
uparciuchu
oporna
uparta
upartym
uparci
uparte
upartych
upartego
uparciuch
upartej
upartymi
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
"Foreman, M.R.I." too stubborn to check the lungs.
"Foreman, Rezonans." Zbyt uparty by sprawdzić płuca.
The stubborn steward won't lend me a carriage.
Uparty zarządca nie chce użyczyć powozu.
I really don't get why you are so stubborn about compromising.
Nie rozumiem, czemu jesteś taki uparty i nie możesz iść na kompromisy w życiu.
Your father tells me you're very stubborn.
Twój tata mówi, że jesteś bardzo uparty.
You're stubborn and did it all your way.
Jesteś uparty, wszystko zrobiłeś po swojemu.
He is just as stubborn as his father.
Jest tak samo uparty jak jego ojciec.
He's a stubborn old no-thoss.
On jest uparty stary nie Thoss.
Even when I was young and stubborn, I wanted to be ordained.
Nawet gdy byłem młody i uparty, chciałem kapłańskich święceń.
Joy Luck is old and stubborn.
Radosne Szczęście jest stary i uparty.
The old man's became so stubborn and absent-minded.
Stary stał się jakiś uparty, rozkojarzony.
You know how stubborn Volkan is.
Wiesz, jaki Volkan jest uparty.
For being... stubborn and angry, conceited...
Za to, że jesteś... uparty i wkurzający, próżny...
Too stubborn to be afraid of death.
Zbyt uparty by bać się śmierci.
I hear he's as stubborn as you are.
Podobno jest tak uparty, jak ty.
I hear he's as stubborn as you are.
Słyszałem, że jest uparty... jak ty.
Your uncle is... excuse me the words, a very stubborn man.
Twój wujek to, wybacz określenie, bardzo uparty człowiek.
It means childish, stubborn, careless with my money and your futures.
To znaczy dziecinny, uparty, nie dbający o moje pieniądze i waszą przyszłość.
Still so stubborn, it never got you anywhere.
Ciągle uparty, niczego się nie nauczył.
He's very stubborn not to take his medications.
Jest uparty, nie bierze leków.
Too stubborn to see that the soul lives on long after death.
Zbyt uparty by zobaczyć, że dusza pozostaje żywa długo po śmierci.

Wyniki: 807. Pasujących: 807. Czas odpowiedzi: 37 ms.

Zasugeruj przykład