A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "do procesu" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Zobacz także: do procesu produkcji
Tłumaczenia
in the process [adv]
to trial
to the process
for trial
to a trial
to the trial
for the trial
until the trial
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Włączenie do procesu negocjacji reżimu Ahmadineżada byłoby błędem.
It would be a mistake to include Ahmadinejad's regime in the process of negotiations.
Lepiej poznać jego kłamstwa zanim dojdzie do procesu.
Better to know his lies before we go to trial.
Nie doprowadź do procesu, John.
Don't let this go to trial, john.
Odzyskane włókna i wypełniacze zostają zawrócone do procesu.
The recovered fibres and fillers are recirculated to the process.
Unia ponawia swoją gotowość do zaangażowania się we wzmożony dialog polityczny i do przyczynienia się do procesu demokratyzacji.
It reiterates its readiness to engage in an enhanced political dialogue and contribute to the process of democratisation.
Jeœli dojdzie do procesu, zawiœniesz.
If you go to trial, they will hang you.
Przegrałaby, gdyby doszło do procesu.
She would've lost if it went to trial.
Jeśli dojdzie do procesu, prokurator mnie zniszczy.
If I take this to trial, the prosecutor will destroy me.
Nie dojdzie do procesu, poruczniku.
It won't go to trial, lieutenant.
Jeśli dojdzie do procesu, stracimy wszystkich.
And if he drags this to trial, it will be every client.
Ta sprawa nawet nie powinna dojrzeć do procesu.
This case should not even go to trial.
Nie sądzę, by doszło do procesu. Powołanie się na 5.
Sandy, I don't think this case is ever going to go to trial.
Zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle dojdzie do procesu.
I'm beginning to wonder, Mr. Callan... If your case is even going to trial.
Gdyby Holland Manners tym się zajmował nigdy nie doszłoby do procesu.
The point is, when Holland Manners was running things, this would've never got to trial.
Nie sądzę, żeby doszło do procesu.
I don't think it's going to trial.
Jeśli dojdzie do procesu nie chcę, żeby Bonnie była świadkiem w procesie gangu.
What? - If this goes to trial... I don't want Bonnie being a witness... in a gang killing.
No, ponieważ doszło do procesu... ja biorę ślub w Niedzielę.
Well, because it's gone straight to trial... and I'm getting married on Sunday.
Ale teraz dojdzie do procesu, z moim synem w roli głównej.
But now it's actually going to trial, with my own son on the line.
Jeśli dojdzie do procesu, nie chcę niespodzianek.
If we go to trial, I can't be surprised.
Jeśli dojdzie do procesu, ulegnie to zmianie, oczywiście.
If this should go to trial, that would, of course, change.

Wyniki: 665. Pasujących: 665. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Zasugeruj przykład