A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "góry" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
up
top
advance
mountain
upstairs
above
down
upfront
predetermined
high
head
pre-financing
hill
beforehand
Mount
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Prowadzi aż do góry, stary.
This goes way up, man, we're talking about Washington.
Przypomina stos węży z jabłkiem u góry.
It's like a pile of snakes with an apple on top.
Kierunek pojedynczych ran jest z dołu... do góry.
Directionality of the individual wounds is from bottom... to top.
Chciałbym z góry podziękować za to doświadczenie.
I want to thank you in advance for this experience.
Z góry przepraszam za jakość kawy.
I apologise in advance for the quality of the coffee.
W innych terminach płaciłem z góry.
On other occasions, I've paid a month in advance.
Chciałbym opłacić dwa tygodnie z góry.
I should like to pay a few weeks in advance.
Należy również przewidzieć możliwość wypłacania gorzelniom pomocy z góry.
It should also be possible for the aid to be paid to distillers in advance.
Kazał zapłacić z góry, to zapłaciłem.
He even took our cash so we're paid in advance.
Ja widziałem góry ty masz manuskrypt...
I saw the mountains you have the manuscript...
Jest trakt prowadzący na wschód przez góry.
There is a trail heading east across the mountains.
Lekko z góry po lewej masz dziurę.
There's a hold about a foot above you on the left. I know.
Chciałbym zorganizować wycieczkę w góry ze studentami.
I'd like to organise a trip to the mountains with the students.
Na szczycie góry jest mała stacyjka.
There's on old cable car station at the top of the mountain.
A jeśli będziemy pracować razem Możemy przenosić góry.
And if we work together' we can move mountains.
Zabiera mnie w pobliskie góry żeby wytłumaczyć.
He takes me to the nearby mountains to explain.
Mówiłaś "głowa do góry".
Now this is where you tell me to keep my hat on.
Piękno góry spotęgowane przez kontakt z człowiekiem.
The beauty of the mountain, enhanced a bit by human contact.
Jechałem konno poprzez góry, nocą.
And I was a-horseback, going through the mountains of a night.
Zabójcy Wampira, umieszczony w ośnieżonych góry Siedmiogrodu.
The Vampire Killers, set in the snow-covered mountains of Transylvania.

Wyniki: 7584. Pasujących: 7584. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Zasugeruj przykład