A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "na" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
on [prep]
to [prep]
for [prep]
in [prep]
at [prep]
of [prep]
into [prep]
like [prep]
about [prep]
with [prep]
the
a
per [prep]
by [prep]
over [prep]
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Oni prawdopodobnie planują na sprzedawaniu Tego na internecie.
They're probably planning on selling It on the internet.
Miałem nadzieję na przeniesienie na inną platformę.
I was hoping to get assigned to another rig.
Jest lekarstwem na samotność i na wrażliwość.
He's a cure for your loneliness and for your vulnerability.
Jesteście zaproszeni na podniosłą uroczystość na Pacyfice.
You are all invited to a prestigious occasion - on the planet Pacifica.
Zostawimy go na rozruszniku na następną godzinę.
We'll keep him on the pads for another hour.
Musimy dotrzeć na spotkanie na czas.
Got to be on time for that meeting.
Facet poszedł na bal przebierańców z dziewczyną na plecach.
This bloke went to a fancy dress party with a woman on his shoulders.
Gdzie czekaliśmy z tysiącem/innych na naszą kolej na ratunek.
Where we waited with 1000s of others for our turn to be rescued.
Stworzenia na pokładzie nie są na sprzedaż.
The creatures on board this ship are not objects to be sold or traded.
Za nadziejami na szybki powrót na scenę.
In hopes for a speedy return to the stage.
Zabieram moje ukochane dzieciaki na niewinną wycieczkę na wieś.
I'm going on a perfectly innocent ride in the country With my kids, Whom I love.
Tysiące niewinnych chorych na hemofilię umarło na AIDS.
Thousands of innocent hemophiliacs have died from the AIDS virus.
Musisz zostać na noc na obserwację.
You have to stay in overnight for observation.
Czekała na Ciebie na wieczorze kawalerskim.
She was waiting for you at the bachelor party.
Wrócimy na południe na parę miesięcy.
We'd better go back down south for a few months.
Wyglądasz bardziej na pielęgniarkę niż na doktora.
You look more of a nurse than a doctor.
Tak... chodziłem na zajęcia na Harvardzie.
Yes, I... I took two classes on the subject at Harvard.
Może na nas czekać na następnym przystanku.
I can have it waiting for us at the next stop.
Pewnie leży na krawężniku na zewnątrz twojego mieszkania.
I mean, the thing's probably lying on your curb outside of your apartment.
Czy kiedykolwiek narzekałem na Simona schodzącego na te...
Have I ever complained about Simon coming down for his...

Wyniki: 1596500. Pasujących: 1596500. Czas odpowiedzi: 813 ms.

Zasugeruj przykład
na podstawie (+10k)
na temat (+10k)
na rzecz (+10k)
na celu (+10k)
na mocy (+10k)