A A
Dołącz do Reverso
Zarejestruj się
Dołącz do Reverso, rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta!
Zarejestruj się

Tłumaczenie hasła "siebie" na angielski

Reklama
Reklama
Wyklucz z wyników zapytania:
Tłumaczenia
yourself [pron]
myself [pron]
each other [pron]
himself [pron]
themselves [pron]
ourselves [pron]
herself [pron]
itself [pron]
personally [adv]
yourselves [pron]
together
self [pron]
one another [pron]
back
apart
oneself [pron]
Pozostałe tłumaczenia
Sugestie
Powinieneś zatrzymać dla siebie takie szczegóły.
You might want to keep those kind of details to yourself.
Próbowałaś przejąć wcześniaka by ratować siebie.
You tried to take over a premature baby to save yourself.
Mogę oferować siebie wzamian za zakładników.
I can offer to trade myself in exchange for the hostages.
Właściwie Zawsze uważałem siebie bardziej Junga.
Actually, I've always considered myself more of a Jungian.
Piszemy do siebie od kilku tygodni.
We've been writing each other the last couple of weeks.
Patrzyliśmy na siebie po raz pierwszy.
We looked at each other for the first time.
Wyglądasz, jakbyś doskonale o siebie dbał.
You look like you take excellent care of yourself.
Stworzyłeś zagrożenie dla siebie i wielu innych.
Now, you endangered yourself and the lives of many others.
Nie robię tego tylko dla siebie.
I'm not going through all this just for myself, you know.
Leżeliśmy na łóżku nie dotykając siebie.
We laid on the bed without even touching each other.
To bardzo desperackie wzywać policję do samego siebie.
That's very dramatic, calling the cops on yourself.
Możesz być z siebie dumny jak prawdziwy mężczyzna.
Though you may be proud of yourself being more like a man.
Ale słyszę was miał dość ministerstwo siebie.
But I hear you had quite a ministry yourself.
Unicestwiłam siebie... i żyję dla ciebie.
I have annihilated myself... and I live for you.
To takie dziwne, nie rozpoznaję siebie.
It's so weird, I don't even recognize myself.
Mam ochotę zrobić z siebie durnia.
I'm willing to make a fool of myself.
Ale tylko siebie mogę o to winić.
But you know what, I don't got anyone to blame but myself.
Uważam siebie za jednoosobowe stado wilków.
I tend to think of myself as a one-man wolf pack.
Nie powinnam zatrzymywać cię tylko dla siebie.
I wouldn't have kept you all to myself.
Możesz liczyć tylko na siebie, Asuka.
That's why, from now on... you can rely on yourself, Asuka.

Wyniki: 45124. Pasujących: 45124. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Zasugeruj przykład
samego siebie (1162)
sam siebie (573)