Regístrese Ayuda
es ···
Traducción Diccionario Context Conjugación
Únase a Reverso
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones vulgares.
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones coloquiales.

Traducción de "alojamiento" en polaco

Ver también: espacios de alojamiento
zakwaterowanie
nocleg
mieszkanie
kwatera
pokój
schronienie
lokum
pomieszczenia
trzymanie
trzymania zwierząt
pobytu
mieszkalne
trzymane
zakwaterowania kwatery

Sugerencias

De momento, se les asignará un alojamiento temporal.
Na razie zostanie wam przydzielone tymczasowe zakwaterowanie.
Vestimenta, alojamiento completo y libros...
Zapewnione umundurowanie, zakwaterowanie i podręczniki.
Y tú necesitas diez para alojamiento y servidumbre, sugiero.
Tobie przyda się dziesięć na nocleg i sługę.
Ella le encontrará alojamiento para esta noche.
Znajdzie wam nocleg na dziś wieczór.
El salario es de 27.000 dólares anuales, más alojamiento.
Płaca to 27000 dolarów rocznie i mieszkanie.
No podemos gastarlo en comida ni alojamiento.
Nie możemy wydać ich na jedzenie i mieszkanie.
Aquí encontraréis buena comida, buen vino y buen alojamiento.
Tutaj znajdziesz dobre jedzenie, dobre zakwaterowanie i świetne wino.
Le proporcionare... alojamiento conveniente, Comida apropiada... no humana, por supuesto.
Dostarczę ci... odpowiednie zakwaterowanie, stosowne jedzenie... nie dla ludzi, oczywiście.
La universidad provee alojamiento para médicos y medios de comunicación.
Uniwersytet ofiarował zakwaterowanie i wyżywienie lekarzom i mediom.
No sé, pero su alojamiento es muy cómodo.
Ale wasze zakwaterowanie jest w wiekszosci wygodne.
La llevaré al Hotel Royal Court y le hallaré alojamiento por esta noche.
Odeskortuję ją do Royal Court Hotel i znajdę zakwaterowanie na dzisiejszą noc.
16 días en el estudio y además el alojamiento.
16 dni w studio i jeszcze zakwaterowanie.
Incluyendo alojamiento, educación y administración.
Włączając w to pokoje, tablicę, szkołę wraz z zarządem.
El alojamiento no estaba disponible cuando preguntamos.
Nasz domek nie był dostępny kiedy o niego pytaliśmy... za późno.
Me gustaría, pero debo buscar alojamiento.
Taa, z chęcią, ale muszę znaleźć jakieś miejsce na nocleg.
Ahora están mis padres allí buscándome alojamiento.
Moi rodzice są teraz tam i szukają dla mnie mieszkania.
La próxima vez, buscaré un alojamiento mejor.
Następny razem będę pamiętał, żeby znaleźć lepsze zakwaterowanie.
Podría trabajar a cambio de alojamiento y comida.
Może mógłby pracować za uch, za wikt i mieszkanie.
Mientras tanto, necesito alojamiento para mí y mi gente.
Tymczasem, będę potrzebował kwater dla mnie i moich ludzi.
Espero que sepan disculpar el alojamiento.
Musicie wybaczyć mi za to niedogodne miejsce.
No se han encontrado resultados para esta acepción.

Resultados: 1469. Exactos: 1469. Tiempo de respuesta: 109 ms.

Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601-900, Más

Expresiones cortas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Expresiones largas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Desarrollado por Prompsit Language Engineering para Softissimo