Regístrese Ayuda
es ···
Traducción Diccionario Context Conjugación
Únase a Reverso
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones vulgares.
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones coloquiales.

Traducción de "aprendizaje" en polaco

nauka
kształcenie
nauczanie
uczeniu się
uczeniem się
edukacyjnych
wiedzy
stażu
edukacji
szkoleń
kształcenia nauki nauczania naukę nauce

Sugerencias

Y no es porque nos vayamos de Harbor, nuestro aprendizaje terminó.
To, że opuszczamy Harbor, nie oznacza, że nasza nauka się skończyła.
La niñera dijo que lo está haciendo muy bien con su aprendizaje.
Niania powiedziała, że nauka świetnie ci idzie.
Tercero, el aprendizaje de los adultos ayuda a luchar contra la exclusión social.
Po trzecie kształcenie dorosłych pomaga w walce z wykluczeniem społecznym.
El aprendizaje de adultos es, ciertamente, una tarea primordial para los Estados miembros.
Kształcenie dorosłych jest oczywiście zadaniem głównie państw członkowskich.
Entonces la respuesta a mi pregunta sería: el aprendizaje empieza al nacer.
Więc wasza odpowiedź na moje pytanie będzie: Nauka rozpoczyna się od urodzenia.
El aprendizaje entre adultos y niños debería ser recíproco.
Nauka powinna być wzajemną współpracą pomiędzy dorosłymi i dziećmi.
Creo que el aprendizaje de idiomas combatirá la discriminación y apoyará la integración de los condados de una Europa unida.
Uważam, że nauka języków będzie przeciwdziałać dyskryminacji i wspierać integrację krajów zjednoczonej Europy.
Estoy impresionado por el aprendizaje que lograste aquí.
Bart jestem pod wrażeniem niezależnego nauczania, którym się popisałeś.
No es un centro de aprendizaje.
Co jest z wami pomyleńcy? To nie jest żadne centrum kształcenia.
Obviamente, tiene problemas de aprendizaje.
Ty oczywiście jesteś z tych co trudno się uczą.
Cómo funcionar sin dormir requiere algo de práctica y aprendizaje.
Potrzebujesz tylko trochę praktyki i musisz nauczyć się jak funkcjonować bez snu.
Termínalas si quieres aprobar el aprendizaje.
Zjedz te pieprzone frytki, jeśli chcesz zaliczyć staż.
Una novedad de mi modelo es el modo de aprendizaje.
Dodatkiem w moim modelu jest tryb samonauczania.
Es fascinante lo que el modo de aprendizaje logró en ti.
Niesamowite, co tryb nauczania z wami zrobił.
Como si no supiera nada del período de aprendizaje.
Jakby nigdy nie słyszał o okresie przygotowawczym.
Debo decir que mi aprendizaje deja mucho que desear.
Muszę przyznać, że źle mnie uczono.
Cuando me fui de aprendizaje los aldeanos me acompañaron hasta el promontorio.
Kiedy udawałam się na naukę, do tkacza, mieszkańcy wioski odprowadzili mnie, aż do przylądka.
Pero un porcentaje tienen problemas de desarrollo neuronal y aprendizaje.
Ale u pewnej części występują problemy rozwojowe lub trudności w uczeniu.
Fue una experiencia de aprendizaje positiva.
Ale tak naprawdę wiele się z tego nauczyłem.
Yo soy la Srta. Melón, tu coordinadora de aprendizaje.
Jestem panna Melanie, twój doradca.
No se han encontrado resultados para esta acepción.

Resultados: 1885. Exactos: 1885. Tiempo de respuesta: 142 ms.

Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601-900, Más

Expresiones cortas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Expresiones largas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Desarrollado por Prompsit Language Engineering para Softissimo