Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Dicționar Context Conjugare
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "blindness" în română

Caută blindness în: Web Imagini Definiție Dicționar Conjugare
Anything... from blindness to erectile dysfunction.
Pentru orice... de la orbire până la probleme cu erecția.
It's also known as motion blindness.
Se mai numește orbire de mișcare.
Enough to cause temporary blindness, nausea and permanent hearing loss.
Destul pentru a provoca orbirea temporara, greata și permanenta a auzului pierdere.
But worse than that was this sudden blindness.
Dar mai rau de atât a fost orbirea brusca.
Do not worry if the side effects include blindness.
Nu contează dacă efectul secundar te-ar face orb.
I think I'm developing night blindness.
Cred că am un început de orbire de noapte.
No, it's not just color blindness.
Nu, nu este doar orbire colorată.
My blindness only lasted for an episode.
Orbirea mea a durat doar un episod.
Or... we just cured blindness.
Sau... tocmai am vindecat orbirea.
Total blindness now for about a month.
Orbire totală de o lună încoace.
The neurologist said that your temporary blindness was caused by a severe migraine.
Neurologul a zis că ai orbire temporară, cauzată de o migrenă severă.
Newton was prepared to risk blindness to ensure his findings were correct.
Newton era pregătit să riște orbirea pentru a se asigura că descoperirile sale sunt corecte.
You started killing To make people care about cognitive blindness.
Ați început să ucideți ca să avertizați lumea despre orbirea cognitivă.
Causing conversion disorder, of which your asthma and your blindness are active symptoms.
Tulburare de conversie cauzează, din care astmului și orbirea ta sunt simptome activi.
It could be a congenital malformation connected with his blindness or a tumor.
Ar putea fi o malformație congenitala legată de orbirea lui sau o tumoră.
My blindness cannot be seen as a hindrance, Brother Saul.
Orbirea mea, nu vreau să fie văzută ca un handicap, Frate Saul.
Then there's the blindness, Dyspnea and seizures.
Apoi, urmează orbirea, dispnee și convulsii.
That locus is linked to congenital blindness which doesn't appear in the maternal line.
Este legată de orbirea congenitală care nu apare în linie maternă.
There seems to be an epidemic of blindness.
Se pare că este o epidemie de orbire.
I can't explain such blindness, sir.
Nu pot explica o asemenea orbire, domnule.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 372. Exacte: 372. Timp de răspuns: 64 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo