Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Dicționar Context Conjugare
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "drool" în română

Vezi și: drool over
bale
saliva drool
curgă balele
curg balele
salivezi
salivează
saliveze
salivez
salivat
salivați

Sugestii

The puddle of drool makes it hard.
Mi-e din greu din cauza bălții de bale.
I want to check my couch for drool marks.
Vreau să-mi verific canapeaua de urme de bale.
In a pool of drool on your husband's flannel shirt.
Într-un bazin de salivă pe cămașă flanel soțului tău.
Worth, drool, shirk, breath.
Valoare, saliva, eschiva, respirație.
You have a little bit of drool on your...
Ai un pic bit de drool pe dumneavoastră...
Gaze upon the dead being dumped into a river of their own drool.
Gaze pe cei morți obiectul unui dumping într-un râu de-al lor drool.
And covered my face in drool.
Și m-a stropit pe față cu salivă.
My housekeeper has a lot of experience with drool stains.
Menajera mea are experiență cu petele de salivă.
A bit of drool coming slowly down your chin.
Puțină salivă curgându-ți încet pe obraz.
Max, don't drool on me.
Max, nu salivă pe mine.
Please don't drool on me.
Te rog nu salivă pe mine.
Try not to choke on your own drool.
Încearcă să nu te îneci cu propria salivă.
They try to look so cool... with brains in their drool.
Incearca sa para grozave... cu creieri în saliva lor.
Sneaking out, serving 60 pounds of kibble, maybe mopping up some drool.
Voi servi 30 de kg de hrană pentru câini... poate voi și șterge niște bale.
Don't drool on her, boy.
Nu mai saliva la ea, băiete.
The next couple of years, they doped me up on tranqs Till I almost drowned in my own drool.
Următorii câtiva ani m-au dopat cu trancilizante până aproape m-am înecat în propria mea salivă.
I think that's just drool, actually.
E defapt doar un pic de saliva.
This is usually the part where I drool all over the place in awe.
Aceasta este, de obicei, partea în care drool peste locul în venera? ie toate.
Can you drool for me, fang?
Poți saliva pentru mine, Colț?
Mhmm, and all this time I thought that drool was for me.
Mhmm, și în tot acest timp m-am gândit că drool a fost pentru mine.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 219. Exacte: 219. Timp de răspuns: 82 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo