Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Dicționar Context Conjugare
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "hunch" în română

Vezi și: just a hunch
bănuială
intuiție
intuiția
presimțire
presimțirea
bănuieli
presimt
presentiment
suspiciune
cocoașa
bănuit
impresia
instinctul

Sugestii

Your hunch about the numbers was right.
Bănuiala ta în legătură cu numerele a fost corectă.
My hunch is they are moving their territory North.
Banuiala mea este ca ei sunt în mișcare pe teritoriul lor de Nord.
On Tuesday, I had a hunch.
Marți, am avut o intuiție.
Let's just say I'm following a hunch.
Să zicem că merg pe intuiție.
My hunch is that she doesn't even know you want out.
Intuiția mea îmi spune că ea nici nu știe că vrei să te retragi.
We were following a hunch about Charles.
Am fost ca urmare a unei bănuială despre Charles.
When Bonnie Bennett has a hunch, you don't ignore it.
Cand Bonnie Bennett are o bănuiala, nu-l ignora.
My hunch is Sandra Kendrick doesn't have it in her.
Banuiala mea este sandra Kendrick nu o au în ei.
What I'm going on is a hunch.
Ce am de gând pe o bănuială.
You can't go to the President on a hunch.
Nu poți merge la președinte cu o bănuială.
It's a hunch I'm working on.
Este o bănuială am de lucru pe.
Okay, either way, your hunch is right.
Bine, oricum, bănuiala ta are dreptate.
But if my hunch is right, the slump is over.
Dar dacă bănuiala mea e bună, decăderea s-a terminat.
When dad has a hunch, you know how he gets.
Știi cum reacționează tata când are o bănuială.
I have a hunch this has special significance.
Am o bănuială că are o însemnătate specială.
I told you I had a hunch.
Ți-am spus că am o bănuială.
I have a hunch that this whole mystery is about to be solved.
Am o bănuială că acest mister urmează să fie elucidat.
Well, call it a hunch.
Ei bine, o numim o bănuială.
Your hunch was right, Alex.
Bănuială ta avea dreptate, Alex.
Or... We can follow my hunch.
Sau... putem urmări bănuială mea.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 865. Exacte: 865. Timp de răspuns: 81 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo