Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "neighborhood" în română

Caută neighborhood în: Definiție Sinonime

Sugestii

Anthropologically, neighborhood gangs are just another warrior culture.
Antropologic vorbind, bandele de cartier sunt o altă cultură războinică.
Including the neighborhood and the police.
Inclusiv, pe cei din cartier și pe polițiști.
For your one and only friendly neighborhood...
Așa că, hai să vă aud pentru singurul vostru vecin prieten...
But the neighborhood's stonewalling them.
Dar oamenii din zonă au refuzat să spună.
This neighborhood is full of dealers.
Zona asta e plină de dealeri de artă.
E-mails mention low-level busts - neighborhood labs, local dealers.
E-mail-uri menționa busturi de nivel scăzut - laboratoare de cartier, dealeri locali.
He was walking around his old neighborhood in Brooklyn.
El a fost de mers pe jos în jurul său vechiul cartier din Brooklyn.
Nice middle-class home, nice neighborhood.
Frumoasă clasa mijlocie de acasă, frumos cartier.
Someplace smaller in a better neighborhood.
Un loc mai mic într-un cartier mai bun.
Uniquely American institution known as the neighborhood bar.
O instituție unică americană, cunoscută sub numele de bar de cartier.
He knows everybody in this neighborhood.
Îi cunoaște pe toți cei din acest cartier.
Like a neighborhood dad garage band.
Ca și formație de garaj a tatei din cartier.
Nothing like this stays quiet in the neighborhood.
Nimic de genul asta nu ramane fara sa se afle în cartier.
This neighborhood will never go up.
Zona asta nu va crește la preț niciodată.
Same neighborhood, M.O., victim profile.
Același cartier, mod de operare, profil al victimelor.
Greetings from your friendly neighborhood party patrol.
Salutări de la prietenoasa voastră patrulă a petrecerii de cartier.
Dead informant, neighborhood shot up...
Am un informator mort, un cartier în care s-a tras...
But you and your husband created this neighborhood.
Dar tu împreună cu soțul tău ați creat acest cartier.
It's just your friendly neighborhood Spider-Man leading a team-training exercise.
Acesta este doar dvs. prietenos cartier Spider-Man conducând un exercițiu de team-training.
This isn't the nicest neighborhood.
Ăsta nu e chiar cel mai liniștit cartier.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 6109. Exacte: 6109. Timp de răspuns: 87 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo