Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "squad" în română

Caută squad în: Definiție Sinonime

Sugestii

384
314
squad car 274
99
64
Manhattan south, homicide squad requested.
Este solicitată o echipă de la omucideri în partea de sud a Manhattanului.
Today one squad will qualify for regionals.
Astăzi, o echipă se va califica pentru regionale.
Three soldiers from this squad were killed
Trei soldați din grupa lui au fost uciși.
They're most likely an advance squad in preparation for their up-and-coming operation.
Cu siguranță au o grupă în avans în curs de pregătire pentru reîntoarcerea lor.
Drug squad's undercover across the street.
Brigada Antidrog e sub acoperire, vizavi.
Detective Inspector Laundryman, regional crime squad.
Detectiv Inspector Laundryman, brigada regionala anti-crima.
The squad aims to stop terrorism and protect people.
Echipa încearcă să oprească terorismul și să îi protejeze pe oameni.
Just posted before his squad came home.
Chiar înainte de a postat echipa sa a venit acasă.
Contact major case squad at NYPD.
Ia legătura cu echipa pentru cazuri majore de la NYPD.
SCPD just dispatched a riot squad to Starling National.
SCPD doar a trimis o echipă de revoltă la Starling Naționale.
Beam down a security squad with heavy-duty tricorders set for Pandronian scanning.
Teleportează o echipă de pază cu tricordere setate - pentru semnalul pandronianului.
His majesty is sending a squad of elite soldiers to Taoyuan Village for execution.
Maiestatea Sa este trimite o echipă de soldați de elita la Taoyuan Village pentru execuție.
Send a squad of cavalry just to test them.
Trimite o echipă de cavalerie doar pentru a le testa.
The squad's been stressed since these drills started.
Echipa a fost stresată de la începutul exercițiilor.
Ask him how far out the squad is.
Întreabă-l cât de departe este echipa.
OK, squad two go down and clear the area.
Bine, echipa doi, mergi și curăță zona.
Go grab an unmarked squad and get over there.
Luati o echipa nemarcata și mergeți acolo.
Jarvis wants us in the squad room.
Jarvis vrea în sala de echipa.
It felt like a CIA kill squad.
S-a simțit că o echipă de ucigași ai CIA.
Enjoy the party, keep Elena from butchering grove hill's cheerleading squad.
Bucură-te de petrecere, ai grijă ca Elena să nu măcelărească toată echipa de majorete a liceului Grove Hill.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 3783. Exacte: 3783. Timp de răspuns: 102 ms.

squad car 274

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo