Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Dicționar Context Conjugare
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "tweak" în română

tweak
optimiza
reglăm
modific
ajustați
Ciupește-mi
I'll need to get a different printer and test Fife's design with and without the tweak.
Am nevoie de a obține o altă imprimantă și testa design-Fife lui cu și fără tweak.
So I can go in and tweak the data a little bit.
Deci pot merge și tweak datele un pic.
Maybe we can get them to tweak the campaign.
Poate le putem ob? ine pentru a optimiza campania.
Why not tweak our hormones or modify our reproductive organs, somehow?
De ce nu optimiza hormonii noștri Sau modifica organele de reproducere, într-un fel?
And we started with the hope that maybe we can sort of tweak our financial institutions, tweak our technologies to make ourselves better.
Și am început cu speranța că poate putem cumva să ne reglăm instituțiile financiare, să ne reglăm tehnologiile ca să ne facem mai buni.
But the producers insisted that with one tiny tweak the Beetle could be made to go just as fast as its turbocharged descendant.
Dar producătorii au insistat care cu un mic tweak Beetle ar putea fi făcute doar pentru a merge la fel de repede ca descendent sale turbo.
Could he have prevented Mr. Pope from making such a tweak?
Ar putea el au împiedicat domnul Papa la a face o astfel de tweak?
One tweak... maybe you should lose the word "pain"
Unul Tweak... poate ar trebui să-și piardă cuvântul "durere"
Well, we'll tweak it when we present it to your boss.
O vom optimiza când o vom prezenta șefei tale.
And why would you tweak the nipples on the Buddha?
Și de ce ați tweak sfârcurile pe Buddha?
But given that the file is open source, it's easy for a user to tweak the design to his or her taste.
Dar având în vedere că dosarul este open source, este ușor pentru un utilizator pentru a optimiza proiectarea pentru gustul său.
Crozier: And could such a tweak have contributed to the gun misfiring?
Și ar putea un astfel de tweak au contribuit la arma rateuri?
What chance is there for any real change when anyone can go back and tweak events in their favour?
Ce șanse există pentru orice schimbare reală atunci oricine poate merge înapoi și tweak evenimente în favoarea lor?
I was going to try to tweak it a bit.
Aveam de gând să încerc s-o aranjez puțin.
Please do not tweak any spells.
Te rog, nu acorda nici o vrajă.
It just needs a minor tweak.
Are nevoie doar de o mică ciupitură.
We might have to tweak that a little bit.
Va trebui să ajustăm asta puțin.
We could compare notes, tweak it a little bit.
Le-am putea compara, modifica un pic...
Charlie, we can fix this, tweak the algorithms.
Charlie, putem repara asta, să modificăm algoritmii.
Looked like more than a tweak.
Pare a fi mai mult decât o forțare.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 118. Exacte: 118. Timp de răspuns: 87 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo