Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "Aufhebung" în română

Caută Aufhebung în: Definiție Sinonime

Sugestii

Aufhebung der Pflicht zur Angabe der Aufwendungen
Eliminarea obligației de prezentare a informațiilor privind cheltuielile de constituire
Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten hat immer wieder die Aufhebung der Visumpflicht gefordert.
Comisia pentru afaceri externe a solicitat în mod continuu eliminarea vizelor.
die vollständige oder teilweise Aufhebung der Entscheidung des Gerichts;
anularea, în tot sau în parte, a deciziei Tribunalului;
Diese Gründe seien für die Aufhebung des Urteils T-323/00 durch den Gerichtshof entscheidend gewesen.
Aceste motive ar fi fost decisive pentru anularea Hotărârii T-323/00 și nu s-ar fi putut proceda altfel în speță.
Siem Reap Airways hat die Aufhebung der Aussetzung seines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses beantragt.
Siem Reap Airways International a solicitat ridicarea suspendării AOC-ului.
Ich hoffe, dass auch sie 2010 die Aufhebung der Visumpflicht erleben können.
Sper că în 2010 şi acestea vor putea beneficia de ridicarea vizelor.
Dies bedeutet die Aufhebung des Kriegsrechts und die Einbeziehung aller demokratischen Kräfte in die Schritte, die jetzt unternommen werden.
Asta înseamnă eliminarea legii marțiale și implicarea tuturor forțelor democratice în măsurile care sunt luate acum.
Aufhebung der Beschränkungen des Handels mit Rindfleisch, lebenden Rindern und Rindfleischderivaten.
Ridicarea restricțiilor pentru comerțul cu carne de vită, bovine vii și produse derivate.
Die Aufhebung seiner Immunität ermöglicht dies.
Ridicarea imunității sale permite acest lucru.
Bei der Aufhebung seiner Immunität ist das möglich.
Ridicarea imunității sale permite acest lucru.
Andererseits wurde vom Rat die allmähliche Aufhebung der Beschränkungen nicht akzeptiert.
Pe de altă parte, Consiliul nu a acceptat eliminarea treptată a restricţiilor.
Dieses Vorbringen kann jedoch nicht zu einer Aufhebung oder Senkung der geltenden Maßnahmen führen.
Cu toate acestea, această afirmație nu poate conduce la eliminarea sau reducerea măsurilor în vigoare.
Die Aufhebung von Antidumpingmaßnahmen gegenüber anderen Düngemitteln kann diese Feststellung nur bekräftigen.
Eliminarea măsurilor antidumping asupra altor îngrășăminte nu poate decât să susțină cele afirmate anterior.
Die demokratische Opposition in Kuba fordert die Aufhebung des Embargos.
Opoziţia democratică din Cuba doreşte ridicarea embargoului.
Das dritte neue Element ist die Aufhebung des Bankgeheimnisses.
Al treilea element nou este ridicarea secretului bancar.
Ich unterstütze den Gedanken, dass die Aufhebung dieser Maßnahmen zeitlich genau abgepasst und mit den nationalen Regierungen koordiniert werden muss.
Susțin ideea că ridicarea acestor măsuri trebuie să fie bine sincronizată și coordonată cu guvernele naționale.
Die Aufhebung der Visumpflicht für Staatsangehörige Taiwans ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung.
Eliminarea obligativităţii vizei pentru resortisanţii taiwanezi este, desigur, un pas în direcţia corectă.
Diese Aufhebung sollte mit Maßnahmen zur Sicherung der Artenvielfalt einhergehen.
Această măsură ar trebui însoțită de alte măsuri care vizează conservarea biodiversității.
Beeinträchtigung und bald Aufhebung der Autonomie der Zentralbank.
Subminarea și, în curând, revocarea autonomiei Băncii Centrale.
Eine solche Neubewertung könnte zur Aufhebung dieses Beschlusses führen.
O astfel de reevaluare ar putea conduce la abrogarea prezentei decizii.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 1982. Exacte: 1982. Timp de răspuns: 169 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo