Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Dicționar Context Conjugare
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "cel puțin" în engleză

Caută cel puțin în: Web Imagini Dicționar

Sugestii

Lasă-mă cel puțin să duc cadavrul la spital.
Let me at least just take the body back to the hospital.
Și așa cum stau lucrurile, astăzi cel puțin.
And, yes, this is how it has to be, for today, at least.
Clienții vor fi cel puțin împărțiți.
Customers will be, at the very least, divided.
Înțelesul biletului este cel puțin neclar.
At the very least, the meaning is unclear.
Majoritatea numerelor de identificare au cel puțin nouă cifre.
I don't know, most serial numbers have at least 9 digits.
Are cel puțin patru conturi offshore.
He's got at least four offshore accounts.
Valoreaza cel puțin câteva milioane heroina asta.
There's at least a few million dollars worth of heroin.
Dar cel puțin putem întârzia progresul.
But we can at least delay the progress.
Odihnește-ți genunchiul cel puțin două zile.
Stay off your feet for at least two days.
Grayson, necesită cel puțin trei jucători.
The game, Mr. Grayson, requires at least three players.
Sau cel puțin un agent al Satanei.
Or... or at least an agent of Satan, or whatever they call themselves.
Sunt animozități uriașe între cel puțin două persoane.
You've got huge animosity between at least two people.
Acum ar avea cel puțin 60 de ani.
Well, at the very least, the Zodiac would have to be about 60 by now.
Îți datorez cel puțin atâta sinceritate.
I owe you that much honesty, at least.
Trimite-mi cel puțin primele câteva pagini.
Send me at least the first few pages.
Acum avem cel puțin cinci femei dispărute.
So now we got at least five women who are missing.
Iată înregistrarea de Aida cel puțin.
Here's the recording of Aida at least.
Ai țintă liberă din cel puțin trei puncte diferite...
There's A Clear Line Of Fire From At Least Three Different Points...
Ar trebui cel puțin să vorbești corespunzător.
You should at least be able to speak properly.
Sentința va fi cel puțin deportarea.
The sentence will be transportation, at the very least.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 41538. Exacte: 41538. Timp de răspuns: 186 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo