Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Dicționar Context Conjugare
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "fără precedent" în engleză

Caută fără precedent în: Web Imagini Dicționar
unprecedented
unparalleled
without precedent
without parallel

Sugestii

Domnilor, scala operațiunii e fără precedent.
'Gentlemen, as you know, the scale of this operation is unprecedented.
Concurenți, urmează să participați într-o aventură fără precedent.
Contestants, you are about to participate in an unprecedented adventure.
Lucrări în piatră de precizie... tehnică fără precedent... și de neînțeles, distrugerea.
Precision stonework... unparalleled engineering... and incomprehensible destruction.
Aceasta a fost moștenirea lui Hitler, o distrugere fără precedent.
This was Hitler's legacy, one of unparalleled destruction.
Interacțiunea băiatului cu rețeaua noastră este fără precedent.
The boy's interaction with our network is without precedent.
Infecția a marcat începutul unei schimbări radicale, o accelerare a evoluției fără precedent.
The infection marks the beginning of a radical change, an evolutionary acceleration without precedent.
Suntem martorii unui colaps fără precedent.
Guys, we're looking at an unprecedented meltdown here.
Suntem martorii unei căderi fără precedent.
Guys, we're looking at an unprecedented meltdown here.
Societatea irlandeză îmbătrâneşte într-un ritm fără precedent.
Ireland's society is ageing at an unprecedented rate.
Amploarea dezastrului este fără precedent în istoria Pakistanului.
The scale of the disaster is unprecedented in Pakistan's history.
Mubarak era așteptat să demisioneze după 18 zile de proteste prodemocratice fără precedent.
Mubarak resign after 18 days of unprecedented pro-democracy protests.
Să luăm poziție împotriva unui principiu de autocrație fără precedent în spațiul public.
Let it be a stand against the principle instead of unprecedented autocracy in the public sphere.
Cu o victorie fără precedent, Harriet Traymore a ajuns la Casa Albă.
With an unprecedented landslide win, Harriet Traymore has swept into the White House.
E agresiv, dar nu fără precedent.
That's aggressive, but not unprecedented.
Luciano face o mișcare fără precedent și ia stea în propria apărare.
Luciano makes an unprecedented move and takes the stand in his own defense.
Roosevelt și Churchill de acord sa execute o invazie fara precedent a Europei.
Roosevelt and Churchill agree to execute an unprecedented invasion of Europe.
Și acest lucru se va întâmpla într-un ritm fără precedent.
And this will happen at an unprecedented pace.
Cu certitudine e istoric, dar nu fara precedent.
It's certainly historic, but not unprecedented.
Ceea ce pentru mine, știu, este puțin fără precedent.
Which for me, I know, is a little unprecedented.
Ar trebui sa-l lovit, acesta va fi un Ajunul Craciunului fara precedent.
Should it hit, it'll be an unprecedented Christmas Eve.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 813. Exacte: 813. Timp de răspuns: 89 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo