S'inscrire Aide
fr ···
Traduction Dictionnaire Context Conjugaison
Rejoignez Reverso
Publicité
Publicité
Publicité
Ces exemples peuvent contenir des mots vulgaires liés à votre recherche
Ces exemples peuvent contenir des mots familiers liés à votre recherche

Traduction de "frapper" en polonais

Chercher frapper dans: Web Images Définition Dictionnaire Conjugaison

Suggestions

Je voulais voler leur magot, les frapper là où ça fait mal.
Planowałem zabrać im nagrodę, uderzyć tak, żeby bolało.
Parce que vous, vous ne nous laissez plus les frapper.
Dlatego, że wy nie pozwalacie nam już ich uderzyć.
Vous n'auriez pas dû le frapper, Glenn.
Nie powinieneś był go bić, Glenn.
Peux-tu ne pas frapper mes ex-maris ? Entendu.
Nie może bić moich byłych mężów.
Si tu me frappes, ça m'apprendra qu'à frapper.
Jeśli mnie uderzysz, to tylko nauczysz mnie bić.
Nous devons frapper comme un serpent, vite et sûr.
Musimy uderzyć niczym wąż, szybko i pewnie.
L'important est de savoir quand frapper.
Tak samo jak wiedzieć, kiedy nie uderzyć.
Le suspect savait exactement à quel moment frapper... le déroulement.
Podejrzany wiedział dokładnie, kiedy uderzyć - w momencie wypłaty.
Tu veux abattre Monroe, tu dois frapper fort.
Jeśli chcesz go pokonać, musisz uderzyć mocno.
Bien sûr que tu peux frapper une fille.
Oczywiście, że możesz uderzyć kobietę w twarz.
L'agent Hackett indiquait aux voleurs où frapper.
Więc, agentka Hackett mówiła rabusiom, gdzie uderzyć.
Elle sait exactement où frapper pour te faire vomir.
Wie, gdzie uderzyć, żeby człowiek zwymiotował.
J'aurais envie de le frapper.
Czuję, że chciałabym go uderzyć.
On doit frapper ton père là où ça lui fait mal.
Musimy uderzyć twojego tatę tam gdzie go najbardziej zaboli.
C'est un réseau financé par des gens qui veulent nous frapper durement.
To siatka finansowana przez ludzi, którzy chcą w nas mocno uderzyć.
Je ne peux pas te frapper.
Pamiętaj, nie mogę cię uderzyć.
Nous pourrions frapper fort, riposter violemment et gagner.
Moglibyśmy uderzyć szybko, zadać mocny cios i wygrać.
Tu devrais frapper avant d'entrer.
Naprawdę powiniennaś zapukać zanim wejdziesz do gabinetu lekarskiego.
Mais là, j'ai envie de les frapper.
Lecz z jakiegoś powodu, właśnie teraz, mam ochotę palnąć ich w łeb. No to dawaj.
Je dois aller frapper à quelques portes.
Więc muszę spadać, żeby zapukać do kilku drzwi.
Aucun résultat pour cette recherche.

Résultats: 4406. Exacts: 4406. Temps écoulé: 116 ms.

Mots fréquents: 1-300, 301-600, 601-900, Plus

Expressions courtes fréquentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Plus

Expressions longues fréquentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Plus

Développé par Prompsit Language Engineering pour Softissimo