A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "allereerst" in English

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
firstly [adv.]
first of all [adv.]
primarily [adv.]
above all [adv.]
initially [adv.]
start by
priority
foremost
for starters [adv.]
for one thing [adv.]
in the first place [adv.]
begin by
outset
primary
congratulate
Other translations
Ik wilde drie punten beklemtonen: allereerst mensenhandel en immigratie.
I would like to stress three points: firstly, trafficking and immigration.
Staat u mij toe allereerst commissaris Vitorino te bedanken voor zijn mooie woorden.
Allow me firstly to thank Commissioner Vitorino for his valuable comments.
Voorzitter, allereerst een puntje van parlementaire zelfkritiek.
Mr President, first of all a point of parliamentary self-criticism.
Oke, allereerst natuurlijk de jurk.
Okay, first of all, obviously the dress.
Het is allereerst aan ons om dat goed te regelen.
It is primarily up to us to put proper arrangements in place.
Meneer Agos... allereerst, hallo.
Mr. Agos... first of all, hello.
Ik kom allereerst om vergeving vragen.
First of all, I come to ask forgiveness.
Voorzitter, allereerst mijn dank aan onze rapporteur Pia Elda heeft een uitstekend en interessant verslag op tafel gelegd.
Mr President, I should first of all like to thank our rapporteur, Mrs Locatelli, who has tabled an excellent and interesting report.
De agentschappen moeten allereerst verantwoording afleggen aan het Parlement, en dat brengt verplichtingen met zich mee.
The agencies must firstly be responsible to Parliament, and that entails obligations.
Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, allereerst mijn dank aan de rapporteur.
Mr President, ladies and gentlemen, first of all I thank the rapporteur.
Het verslag gaat allereerst over de bescherming van minderheden.
The report deals first of all with protection of minorities.
Uiteraard moeten we allereerst verlangen dat de Verenigde Staten hun embargo tegen het eiland opheffen.
We must, of course, demand firstly that the United Sates lift its blockade of the island of Cuba.
Ik denk allereerst aan de trieste situatie in het Midden-Oosten.
I am thinking first of all of the distressing situation in the Middle East.
Er is allereerst sprake van een veiligheidsrisico.
Firstly there is a safety risk.
Geachte afgevaardigde, allereerst hartelijk dank voor het compliment.
Mr Czarnecki, firstly I should like to extend my sincere thanks for the compliment.
Mijnheer Schüssel, allereerst van harte welkom.
I should first of all like to extend a warm welcome to Mr Schüssel.
Daarom zullen we allereerst deze vragen moeten stellen.
This is why we must begin by asking these questions.
We moeten allereerst de crisis overwinnen.
The priority is to get out of the crisis.
Laat mij allereerst de commissarissen hartelijk bedanken.
I wish to begin by addressing sincere thanks to the Commissioners.
Daartoe moeten allereerst de bestanden gezond zijn.
If this is to happen, our prime need is for healthy stocks.

Results: 4721. Exact: 4721. Elapsed time: 206 ms.

Suggest an example