A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "in plaats van" in English

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
instead of [prep]
in place of [prep]
as opposed to [prep]
rather than
in lieu of
far from
in the place of [adv]
replace
over
replaced by
Other translations
Suggestions
En in plaats van andermans hand...
- And instead of the hand of another...
Dan verbranden spieren suiker in plaats van zuurstof.
It arises if the muscles and cells burn sugar instead of oxygen.
De ambassadeur zal in plaats van zijn ondergeschikte vechten.
The ambassador has decided to fight in place of his underling.
U leidt deze patrouille in plaats van Captain Gates.
You will take this patrol in place of Captain Gates.
Gelukkig in plaats van verdrietig, hoopvol in plaats van deprimerend.
You know, happy as opposed to sad. Hopeful as opposed to depressing.
Alsof hij aanvalt in plaats van wegrent.
It's as if he's charging instead of running away.
Mensen met gebreken in plaats van snufjes.
A bunch of flawed human beings instead of all that gadgetry.
Maar in plaats van brandstof gebruiken we atoomsplitsing.
But instead of burning fuel to generate heat, we use nuclear fission.
Spaties in plaats van tabs invoegen.
Whether gedit should insert spaces instead of tabs.
Dit is noodzakelijk voor preventie vooraf in plaats van interventiemaatregelen.
This is necessary for ex ante prevention instead of only intervention measures.
Dat is bekrompen belangenpolitiek in plaats van staatsmanschap.
This is the politics of small-minded self-interest instead of statesmanship.
En in plaats van Nora heb ik jou.
There's 30 armed guards here, and instead of Nora, I got you.
Vezels in plaats van botten, dus geen calcium.
Fibres instead of bones, so no calcium.
Misschien moet ik doorlopen in plaats van naar die muffe bar te gaan.
Maybe I should just keep walking instead of going into a dark, dreary bar.
Wauw, mam maakt wentelteefjes in plaats van magnetronvoer.
Mom's making French toast instead of nuking an Eggo.
Banquo wordt gespeeld door Tom Smeeding... in plaats van Agamemnon Busmalis.
Banquo will be played by Tom Smeeding instead of Agamemnon Busmalis.
Laten we die gebruiken in plaats van de Absolute Zero.
We can use that instead of Absolute Zero. Mecha G is functional.
Maar in plaats van sexy meiden laten we een aantal kids dansen.
But instead of the usual hoochies, you get a posse of kids, dancers.
Alternatieve landingsplekken die Chase moet gebruiken in plaats van het vliegveld.
Alternate landing sites that Chase might use instead of the airstrip.
Jackson nam erwtjes mee in plaats van spruitjes.
Jackson brought pea tendrils instead of Brussels sprouts.

Results: 17878. Exact: 17878. Elapsed time: 1620 ms.

Suggest an example