Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "blindness" in Dutch

Search blindness in: Web Images Definition Dictionary Conjugation
blindheid
blind
verblinding

Suggestions

The blindness was temporary from normal swelling after the operation.
De blindheid was tijdelijk vanwege een normale zwelling... na de operatie.
You started killing To make people care about cognitive blindness.
Je begon te doden om mensen bezorgt te maken over cognitieve blindheid.
...his blindness changes the situation.
Omdat hij blind is, ligt 't moeilijk.
I wouldn't call blindness an ability.
Blind zijn is niet echt een gave.
Then, under the stress of blindness... and post-op fever.
Dan, onder totale verblinding... en post-operatieve koorts.
They disassociate themselves from their actions, often experiencing an hysterical blindness.
Ze distantiëren zich van hun daden, en vaak ervaren ze een hysterische blindheid.
I just made it a test score instead of blindness.
Maar ik zei 'toets' in plaats van 'blindheid'.
Seriously, that's the longest this blindness has ever lasted.
Echt, dat was het langst dat de blindheid heeft geduurd.
Deb, how's the hysterical blindness?
Deb, hoe is het met je hysterische blindheid?
You in your blindness and me in here.
Jij in je blindheid en ik hier.
Doc Roe, he called it hysterical blindness.
Volgens de dokter was het hysterische blindheid.
And because of my blindness, we are all in danger.
En door m'n blindheid... zijn we allemaal in gevaar.
Partial facial paralysis, temporary blindness, drooling bleeding gums, erectile dysfunction uncontrollable flatulence.
Gedeeltelijke gezichtsverlamming, tijdelijke blindheid, kwijlen... bloedend tandvlees, erectieproblemen... oncontroleerbare winderigheid.
The doctor called it cortical blindness.
De dokter noemde het cortex blindheid.
This can result in serious vision loss and even blindness.
Dit kan leiden tot ernstig gezichtsverlies en zelfs blindheid.
This can result in serious vision loss and even blindness.
Dit kan leiden tot een ernstige aantasting van het gezichtsvermogen en zelfs blindheid.
Treatment for CMV retinitis is necessary to reduce the potential for blindness.
Behandeling van CMV-retinitis is noodzakelijk om de kans op blindheid te verkleinen.
I'm filled with remorse at my blindness about him.
- Ik zit vol berouw... voor m'n blindheid voor hem.
This can result in serious vision loss and even blindness.
Dit kan ernstig verlies van het gezichtsvermogen en zelfs blindheid tot gevolg hebben.
Side effects can be devastating - blindness, heart disease.
Bijwerkingen kunnen verwoestend zijn blindheid, hartziekten.
No results found for this meaning.

Results: 378. Exact: 378. Elapsed time: 79 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo