A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "crafty" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
geslepen [adj.]
sluw [adj.]
handig [adj.]
listig [adj.]
listige [adj.]
sluwe
handige
doortrapte
slimme
nijver
doortrapt [adj.]
slinks [adj.]
geraffineerd
ambachtelijke
Snedige
Other translations
Very crafty in particular, this one.
Zeer geslepen in het bijzonder, deze.
Hardeen is crafty, I will grant you.
Hardeen is geslepen, dat geef ik toe.
Klaus is strong and crafty, and betrayal makes him particularly nasty.
Klaus is sterk en sluw, en verraad maakt hem bijzonder vuil.
You're pretty crafty, Charlie.
Je bent erg sluw, Charlie.
What a set of crafty hands you got.
Kijk nou, wat ben je handig.
Speaking of crafty hands, what's that there?
Over handig gesproken, wat is dat?
These things are crafty, Captain.
Deze dingen zijn geslepen, Kapitein.
Well, I've got a crafty little dagger.
Wij hebben een geslepen kleine dolk.
Never said the guy wasn't crafty.
Ik zei nooit dat hij niet sluw was.
No, Davis, you are crafty.
Nee, Davis, je bent sluw.
You're very crafty, Your Honor.
U bent geslepen, meneer de rechter.
He's crafty, but I'm better.
Hij is sluw, maar ik ben beter.
- I don't know. It's awfully crafty.
- Ik weet 't niet, hij is zo geslepen.
Everybody knows that bovines... are the most intelligent, crafty animals in the west.
Iedereen weet dat runderen de meest intelligente en geslepen dieren van het westen zijn.
She's a crafty old lady.
Ze is een geslepen oude dame.
Here: "An author is born, intriguing"crafty, surprising digressions.
Hier: 'Een auteur is opgestaan, intrigerend, geslepen, verrassende wendingen.
They're dangerous at both ends and crafty in the middle.
Gevaarlijk aan beide uiteinden en sluw in het middel.
And you know I can do it, because I'm crafty.
En je weet dat ik sluw ben.
But you can't be too sure, 'cause you kids are very crafty these days.
Je weet het maar nooit, want jullie jongelui zijn geslepen tegenwoordig.
You're as crafty as a skunk
Je bent net zo sluw als een stinkdier

Results: 127. Exact: 127. Elapsed time: 109 ms.

Suggest an example