A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "crafty" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
geslepen [adj]
sluw [adj]
handig [adj]
listig [adj]
listige [adj]
doortrapt [adj]
nijver [adj]
slinks [adj]
sluwe
handige
doortrapte
slimme
geraffineerd
ambachtelijke
Snedige
Other translations
She's a crafty old lady.
Ze is een geslepen oude dame.
Here: "An author is born, intriguing"crafty, surprising digressions.
Hier: 'Een auteur is opgestaan, intrigerend, geslepen, verrassende wendingen.
They're dangerous at both ends and crafty in the middle.
Gevaarlijk aan beide uiteinden en sluw in het middel.
Klaus is strong and crafty, and betrayal makes him particularly nasty.
Klaus is sterk en sluw, en verraad maakt hem bijzonder vuil.
What a set of crafty hands you got.
Kijk nou, wat ben je handig.
Speaking of crafty hands, what's that there?
Over handig gesproken, wat is dat?
Very crafty in particular, this one.
Zeer geslepen in het bijzonder, deze.
- I don't know. It's awfully crafty.
- Ik weet 't niet, hij is zo geslepen.
Everybody knows that bovines... are the most intelligent, crafty animals in the west.
Iedereen weet dat runderen de meest intelligente en geslepen dieren van het westen zijn.
These things are crafty, Captain.
Deze dingen zijn geslepen, Kapitein.
You're very crafty, Your Honor.
U bent geslepen, meneer de rechter.
Well, I've got a crafty little dagger.
Wij hebben een geslepen kleine dolk.
No, Davis, you are crafty.
Nee, Davis, je bent sluw.
Hardeen is crafty, I will grant you.
Hardeen is geslepen, dat geef ik toe.
You're pretty crafty, Charlie.
Je bent erg sluw, Charlie.
He's crafty, but I'm better.
Hij is sluw, maar ik ben beter.
Never said the guy wasn't crafty.
Ik zei nooit dat hij niet sluw was.
You're as crafty as a skunk
Je bent net zo sluw als een stinkdier
I figured: it's a crafty ploy to keep his job.
Ik vond het een sluw plan om je baan te behouden.
But you can't be too sure, 'cause you kids are very crafty these days.
Je weet het maar nooit, want jullie jongelui zijn geslepen tegenwoordig.

Results: 127. Exact: 127. Elapsed time: 40 ms.

Suggest an example