Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "drool" in Dutch

kwijlen
druipen
kwijl
kwijlt
kwijlend
zeveren
Drool
It was painful watching you drool.
Het was pijnlijk om je te zien kwijlen.
Also a hideous tendency to drool.
Ook een walgelijke... drang om te kwijlen?
You have a little bit of drool on your...
Je hebt een beetje kwijl op je...
Try not to choke on your own drool.
Stik niet in je eigen kwijl.
The hard part is getting them to drool.
Het lastige is ze aan het kwijlen te krijgen.
And we need a target that will make him drool.
En we hebben een doelwit nodig wat hem laat kwijlen.
Trying to drool on those ants.
Ik probeer op die mieren te kwijlen.
Max, don't drool on me.
Max, niet op me kwijlen.
And if you can get past buckets of drool...
En als je voorbij emmers van kwijl kunt geraken...
Now crack your mouth and drool.
Hou je mond open en kwijl.
Anything British makes her drool like a baby.
Alles wat Engels is, doet haar kwijlen als een baby.
Try not to drool on it.
Probeer er niet op te kwijlen.
And boys rule and girls drool.
Jongens regeren en de meiden kwijlen.
That's why men like you drool all over her.
Dat is waarom mannen zoals jij over haar kwijlen.
I think he's starting to drool.
Ik denk dat hij gaat kwijlen.
Let's try not to drool on me.
Probeer niet op me te kwijlen.
You... a cup of your drool.
Jij... een kopje van je kwijl.
You... a cup of your drool.
U... een kop met kwijl.
Okay, you're starting to drool.
Okay, je begint te kwijlen.
Try not to drool on the controls.
Niet over de apparatuur kwijlen, graag.
No results found for this meaning.

Results: 202. Exact: 202. Elapsed time: 71 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo