A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "dump" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
dumpen [v]
gooien [v]
schijten [v]
lozen [v]
vallen [v]
storten [v]
stortplaats [n]
vuilnisbelt [nf]
gooi [n]
stort [n]
puinhoop [n]
tent [n]
vuilstort [n]
gedumpt [pp]
dump
dumpt
krot
Other translations
Suggestions
Matthews was right to dump you.
Matthews deed er goed aan je te dumpen.
Must specify one or more directories to dump.
U dient één of meer mappen specificeren om te dumpen.
We'll dump him in the water.
We gooien hem in het water.
Russians don't take a dump without a plan.
Zelfs schijten doen Russen niet zonder plan.
Sky King, let's dump that baby.
Luister, piloot, laten we dat ding dumpen.
I'd dump her like radioactive waste.
Ik zou haar dumpen alsof ze radioactiefaval was.
But you just can't dump Carrie.
Je kunt Carrie niet zomaar dumpen.
I know really what is dump.
Ik weet echt wel wat dumpen is.
I just had to dump my date for political reasons.
Ik moest net mijn date dumpen om politieke redenen.
Let 'em dump me out on the railroad track.
Me laten dumpen op de spoorbaan.
But Rachel's about to dump Brad for Jeff.
Maar die wil Brad dumpen voor Jeff.
Time to dump the old-fashioned spy.
Tijd om de ouderwetse spionnen te dumpen.
We dump them in a small room.
Wij dumpen ze in een kleine kamer.
If you can just dump it in the ocean...
Als je het gewoon in zee kan dumpen...
Where would you dump an elephant?
Waar zou je een olifant kunnen dumpen?
I'll get the eyes and dump the body.
Ik haal die ogen eruit en dan dumpen we het lijk.
You use people and dump them like old...
Je vraagt de mensen voor iets en dan gooi je hen weg als oude bladeren.
This dump looks like an anarchist hangout.
Dit krot ziet eruit als een hangplek voor anarchisten.
I thought this dump felt more cosmopolitan than usual.
Ik dacht al dat deze dorpskroeg meer kosmopolitisch voelde dan normaal.
Take a dump on his bed.
In zijn bed poepen? - Nee, ik wou gaan zeggen...

Results: 3639. Exact: 3639. Elapsed time: 49 ms.

Suggest an example