A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "hitchhiking" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
liften [nn]
liftende
liftend
liftte
gelift
als lifter
liftster
Other translations
But hitchhiking was a bad idea.
Maar liften was een slecht idee.
Life is like hitchhiking without a destination.
Het leven is als liften zonder doel.
Now we can finally solve the mystery of the hitchhiking ghouls.
Nu kunnen we eindelijk het mysterie oplossen van de liftende geesten.
I've never heard of doctors're hitchhiking before.
Ik heb nog nooit gehoord van een liftende dokter.
What's a 17-year-old Russian girl doing hitchhiking in absaroka county?
Wat doet een 17-jarig Russisch meisje, liftend in Absaroka county?
I have been thinking, pretty teenage girl born in Russia, hitchhiking.
Ik zat te denken... knap tiener meisje, geboren in Rusland, liftend.
It's dangerous for someone your age to be hitchhiking.
Het is gevaarlijk om op jouw leeftijd te liften.
It's dangerous for someone your age to be hitchhiking.
Om op jouw leeftijd te liften is gevaarlijk.
That's got to be a world record for hitchhiking.
Dat is dan het wereldrecord liften.
I'm tired of all this walking and hitchhiking.
Ik ben dat lopen en liften moe.
Why your grandson was hitchhiking that night?
Waarom je kleinzoon aan het liften was die nacht?
That leads to example number three: hitchhiking.
Dat brengt ons bij voorbeeld nummer drie: liften.
I don't care much for hitchhiking.
Liften doe ik niet zo graag.
And I don't think that they're hitchhiking girls, either.
En ik denk ook niet dat het liftende meiden zijn.
He hates hitchhiking too, but at least I'll only be grounded.
Liften mag ik ook niet, maar zo krijg ik alleen huisarrest.
And I saw this guy hitchhiking on the side of the road.
Ik zag een man staan liften.
Then come up with a better plan than hitchhiking to L.A.
Bedenk dan een beter plan, dan liften naar L.A.
- I walked. I tried hitchhiking, but it's hard to do without a thumb.
Ik probeerde te liften, maar dat gaat moeilijk zonder duim.
Generally speaking, it's dangerous for a beautiful girl like you... to be hitchhiking at night.
Over het algemeen is het gevaarlijk voor een mooi meisje als jij om te liften.
You're not hitchhiking or driving the hour back to St. George's looking like that.
Je gaat niet liften als je zo een uur terug moet rijden naar St George.

Results: 76. Exact: 76. Elapsed time: 56 ms.

Suggest an example