A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "overlook" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
See also: overlook the fact
Translations
vergeten [v]
negeren [v]
over het hoofd zien [v]
overzien [v]
vergeet
voorbijgaan aan
uitkijkpost
gaan voorbij aan
uitkijkpunt
Overlook
Other translations
Suggestions
I trust you'll overlook the shock.
Ik hoop dat u dit kunt vergeten.
Senators, we must not in this overlook the noble Crassus.
Senatoren, we mogen de edele Crassus niet vergeten.
And, of course, I couldn't overlook your faithful service.
Jouw trouwe dienst kan ik ook niet negeren.
Signs that might be too large to overlook.
Tekenen die te groot zijn, om te negeren.
However, we should not overlook the instruments we have available to make our voice heard.
We moeten echter de tot onze beschikking staande instrumenten, waarmee we onze stem kunnen laten horen, niet over het hoofd zien.
You can't just overlook things like that.
Je kunt dat soort dingen niet zomaar over het hoofd zien.
Then maybe I'll overlook this pathetic little cry for help.
Misschien zal ik daarna, dan deze zielige vertoning vergeten.
Tokio... We can't overlook these guys anymore.
Tokio, we kunnen die zakkenwassers niet meer negeren.
I will overlook your condescending tone if you heed the gravity of mine.
Ik zal uw zelfingenomen toon negeren, als u de ernst van de mijne naar waarde inschat.
Because I've already decided to overlook the whole thing.
- Omdat ik al besloot het te vergeten.
Well, let's not overlook the thoughtful intent.
Laten we het attente gebaar niet vergeten.
We can't overlook that possibility.
- Die mogelijkheid mogen we niet vergeten.
You know, sir, oral hygiene is something too many big-city cops overlook.
Weet u, meneer, orale hygiëne is iets dat veel agenten vergeten in grote steden.
I'm prepared to overlook your faults... and perhaps resume our dealings.
Ik ben bereid om je fouten te vergeten... en misschien kunnen we weer zaken gaan doen.
You can't overlook the facts.
Je kunt die feiten niet negeren.
Also fairly easy to overlook during an autopsy.
Ook heel gemakkelijk om over het hoofd te zien bij een autopsie.
Nature is genius... and easy to overlook.
De natuur is geniaal... en gemakkelijk over het hoofd te zien.
The Commission should not overlook that fact.
De Commissie mag dit feit niet uit het oog verliezen.
But the European Union institutions must not overlook these incidents.
Maar deze gebeurtenissen mogen door de instellingen van het Europees Parlement niet over het hoofd worden gezien.
I'd be inclined to overlook your excesses.
Zou ik geneigd zijn om uw excessen over het hoofd te zien.

Results: 618. Exact: 618. Elapsed time: 63 ms.

Suggest an example