A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "overlook" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
See also: overlook the fact
Translations
vergeten [v.]
negeren [v.]
over het hoofd zien [v.]
overzien [v.]
vergeet
voorbijgaan aan
uitkijkpost
gaan voorbij aan
uitkijkpunt
Other translations
Suggestions
overlook the fact (112)
In my view, however, it is also important not to overlook certain other fundamental issues.
In bepaalde omstandigheden kan dat - theoretisch althans - het geval zijn, maar we mogen dan een aantal essentiële zaken niet vergeten.
And we should not overlook Bosnia, of course.
Wij mogen natuurlijk ook Bosnië niet vergeten.
We cannot overlook the concern about fisheries agreements.
We kunnen de bezorgdheid rond de visserijovereenkomsten niet negeren.
You can't overlook the facts.
Je kunt die feiten niet negeren.
You can't just overlook things like that.
Je kunt dat soort dingen niet zomaar over het hoofd zien.
The Commission, and especially the Council itself tend to overlook this.
De Commissie en vooral de Raad zelf zijn geneigd dit te vergeten.
We can't overlook that possibility.
- Die mogelijkheid mogen we niet vergeten.
Well, let's not overlook the thoughtful intent.
Laten we het attente gebaar niet vergeten.
Because I've already decided to overlook the whole thing.
- Omdat ik al besloot het te vergeten.
Herbert was prepared to overlook his daughter's cavorting?
Herbert was bereid de capriolen van zijn dochter te vergeten?
Then maybe I'll overlook this pathetic little cry for help.
Misschien zal ik daarna, dan deze zielige vertoning vergeten.
You know, sir, oral hygiene is something too many big-city cops overlook.
Weet u, meneer, orale hygiëne is iets dat veel agenten vergeten in grote steden.
I'm prepared to overlook your faults... and perhaps resume our dealings.
Ik ben bereid om je fouten te vergeten... en misschien kunnen we weer zaken gaan doen.
Senators, we must not in this overlook the noble Crassus.
Senatoren, we mogen de edele Crassus niet vergeten.
I trust you'll overlook the shock.
Ik hoop dat u dit kunt vergeten.
And, of course, I couldn't overlook your faithful service.
Jouw trouwe dienst kan ik ook niet negeren.
Important policies have been implemented which we should not overlook.
Er zijn zeer belangrijke beleidsmaatregelen getroffen waarvan wij de betekenis niet mogen onderschatten.
Nature is genius... and easy to overlook.
De natuur is geniaal... en gemakkelijk over het hoofd te zien.
Also fairly easy to overlook during an autopsy.
Ook heel gemakkelijk om over het hoofd te zien bij een autopsie.
Nurse Miller might overlook something priceless.
Zuster Miller ziet misschien iets onbetaalbaar over het hoofd.

Results: 618. Exact: 618. Elapsed time: 158 ms.

Suggest an example