A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "rake" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
hark [nm]
losbol [nm]
riek [nm]
harken [v]
geharkt
Rake
oprakelen
Other translations
He popped this kid in the face with a rake.
Hij sloeg een kind met een hark in z'n gezicht.
Maybe a rake or a bulldozer.
Misschien een hark, of een bulldozer.
Your sister just called me a rake.
- Je zus noemde me net een losbol.
Well. she says, for example, that you're a bit of a rake.
Wel ze zegt, bijvoorbeeld dat je een losbol bent.
He popped this kid in the face with a rake.
Hij heeft een jongen in het gezicht geslagen met een riek.
I guess it was rude of me to keep resuscitating that guy with a rake sticking out of his chest.
Ik denk dat het grof van me was om die vent te blijven beademen met een riek die uit zijn borst stak.
Woman could hunt geese with a rake.
Ze kon ganzen jagen met een hark.
My father beat me every day with a rake.
Mijn vader sloeg mij elke dag met een hark.
Drop the rake and get in.
Laat de hark vallen en stap in.
From now on, the little broken rake belongs to Elizabeth.
Van nu af aan behoort de gebroken hark toe aan Elizabeth.
You were once skinny as a rake.
Je was ooit zo mager als een hark.
There's a rake and garbage bags in the garage.
Daar is een hark en in de garage liggen afvalzakken.
The rake I knew in Paris, I could tell him...
De hark die ik in Paris leerde kennen, ik zou hem kunnen zeggen...
I-I actually just stopped by to borrow your rake.
Ik kwam eigenlijk enkel langs om jouw hark te lenen.
It's Ryan, our favorite rake.
Het is Ryan, onze favoriete hark.
Get the wheelbarrow and the rake.
Haal de kruiwagen en de hark.
I actually just stopped by to borrow your rake.
Ik kom alleen even je hark lenen.
This is the story of a rake in my backyard.
Dit is het verhaal van de hark in mijn tuin.
And I threw away my rake.
En ik gooide mijn hark weg.
So he starts chasing us around with a rake.
Dus zit hij ons achterna met een hark.

Results: 243. Exact: 243. Elapsed time: 54 ms.

Suggest an example