A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "rake" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
hark [nm.]
losbol [nm.]
riek [nm.]
harken [v.]
geharkt
Rake
oprakelen
Other translations
Woman could hunt geese with a rake.
Ze kon ganzen jagen met een hark.
I actually just stopped by to borrow your rake.
Ik kom alleen even je hark lenen.
Your sister just called me a rake.
- Je zus noemde me net een losbol.
Well. she says, for example, that you're a bit of a rake.
Wel ze zegt, bijvoorbeeld dat je een losbol bent.
He popped this kid in the face with a rake.
Hij heeft een jongen in het gezicht geslagen met een riek.
I guess it was rude of me to keep resuscitating that guy with a rake sticking out of his chest.
Ik denk dat het grof van me was om die vent te blijven beademen met een riek die uit zijn borst stak.
From now on, the little broken rake belongs to Elizabeth.
Van nu af aan behoort de gebroken hark toe aan Elizabeth.
You were once skinny as a rake.
Je was ooit zo mager als een hark.
There's a rake and garbage bags in the garage.
Daar is een hark en in de garage liggen afvalzakken.
Maybe a rake or a bulldozer.
Misschien een hark, of een bulldozer.
So he starts chasing us around with a rake.
Dus zit hij ons achterna met een hark.
Drop the rake and get in.
Laat de hark vallen en stap in.
Get the wheelbarrow and the rake.
Haal de kruiwagen en de hark.
He popped this kid in the face with a rake.
Hij sloeg een kind met een hark in z'n gezicht.
This is the story of a rake in my backyard.
Dit is het verhaal van de hark in mijn tuin.
And I threw away my rake.
En ik gooide mijn hark weg.
My father beat me every day with a rake.
Mijn vader sloeg mij elke dag met een hark.
The rake I knew in Paris, I could tell him...
De hark die ik in Paris leerde kennen, ik zou hem kunnen zeggen...
I-I actually just stopped by to borrow your rake.
Ik kwam eigenlijk enkel langs om jouw hark te lenen.
It's Ryan, our favorite rake.
Het is Ryan, onze favoriete hark.

Results: 243. Exact: 243. Elapsed time: 185 ms.

Suggest an example