A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "skid" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
Translations
slip [n]
pallet [n]
slippen [v]
slipte
tons
de goot
Skid
sneeuwkettingen
tegensturen
glijdt
bodemplaat
slipspoor
slipbaan
Other translations
Suggestions
Peter... I made a skid.
Peter... ik heb een slip gemaakt.
So you're looking for a short skid.
Dus ben je op zoek naar een korte slip.
Guys, look, reload that skid!
Mannen, laadt dat pallet opnieuw.
When I died, I was on my way to buy 20 skids at 200 boxes a skid of bohemian lead crystal.
Toen ik stierf, was ik onderweg om 20 pallets te kopen met 200 dozen per pallet aan Bohemiens loodkristal.
I didn't pay too much attention till all of a sudden I hear it starting' to skid.
Ik let er niet echt op, tot ik hem hoor slippen.
The road was slippery and the car began to skid.
De weg was glad en de auto begon te slippen.
The force of the skid must have knocked it out.
Die zal er in de slip uit zijn gevallen.
What you're supposed to do is hit the gas and steer into the skid.
Wat je echter moet doen, is gas geven en meesturen in de slip.
Okay. Driver hits the brakes, initiates the skid.
De chauffeur remt, begint te slippen.
Peter, I made a skid.
Peter, zag je die slip?
I'm hitting the gas and I'm steering into the skid.
Ik geef gas en stuur mee in de slip.
No, the bolts snapped midway through the skid, after the bus hit the K-Rail.
Die brak tijdens de slip, nadat de bus de vangrail had geraakt.
Just remember, if you do start to slide, don't panic and just turn into the skid.
En vergeet niet, als je begint te slippen, raak niet in paniek, zorg dat je weer in de slip komt.
Look, this is where the girl's skid began, then the spike strip must have been placed right about here.
Als de slip hier begon, moet de spijkerstrip daar gelegen hebben.
Sometimes you skid, sometimes you go into a spin and smash into a tree and bash your fenders and scrape those fine ideals you brought from home.
Soms slip je, en soms bots je tegen een muur of een boom en worden die mooie idealen van je spatborden geschraapt.
Kind of like when your car goes into a skid and they tell you, you know, turn into the skid, and then, you find yourself coasting.
Zoiets als wanneer je auto gaat in een slip en ze je vertellen, je weet wel, om te zetten in de slip, en dan, je merkt dat je uitrijdt.
Will, rope, and something to skid the blocks on.
Will, 'n touw, en iets om de blokken op te schuiven.
Last week we lost a two-ton skid loader.
Vorige week verloren we een twee tons bulldozer.
He hit the brakes but the car didn't skid.
Hij remt maar de auto slipt niet.
Basically on the skid, if you know what I mean.
Op het randje van de afgrond, als je begrijpt wat ik bedoel.

Results: 66. Exact: 66. Elapsed time: 45 ms.

Suggest an example