Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "stiff" in Dutch

stijf
hard
stroef
stug
lijk
stevige stijfjes
dooie
keiharde
Stiff
stijve
harde
stevig
zware
borrel

Suggestions

47
I'm a little stiff from the drive.
Ik ben een beetje stijf van de rit.
He's a total softy, underneath that stiff exterior.
Hij doet stijf, maar eigenlijk is het 'n eitje.
I will only be stiff for you.
Ik word alleen maar hard voor jou.
It pulls left, rides a little stiff.
Hij trekt een beetje naar links, als je hard gaat.
Actually, my neck does feel pretty stiff.
Eigenlijk... mijn nek voelt best wel stijf.
I'm starting to get stiff right here.
Ik begin hier stijf te worden.
Senior Chief Schilling claims that the bodies were cold and stiff 43 minutes later.
Volgens bevelhebber Schilling waren de lichamen 43 minuten later al stijf.
All the time I am cold and stiff and formal.
Ik ben steeds afstandelijk, stijf en formeel.
Sure is easy when they're stiff like this.
Erg gemakkelijk als ze zo stijf zijn.
Those are proteins that become brittle and stiff.
Dat zijn eiwitten die broos en stijf worden.
Her hands too stiff to sew garments.
Haar handen te stijf om te naaien.
Those are proteins that become brittle and stiff.
Dat zijn proteïnes die bros en stijf worden.
My mother will stiff of pride.
Mijn moeder zal stijf staan van trots.
How's the hand? -Still a bit stiff.
Kenneth? - Hoe is 't met je hand? - Beetje stijf nog.
No... you're too stiff.
Nee, u bent te stijf.
You try to control it too much, you get stiff and lose accuracy.
Je probeert't teveel te controleren, je wordt stijf en verliest jouw nauwkeurigheid.
A body becomes stiff unless you keep changing old blood with new.
Een lijk wordt stijf, tenzij je 't oude bloed door nieuw bloed vervangt.
- As stiff as a poker.
- En stijf als 'n hark.
No, it's too stiff.
Nee, het is te stijf.
She's stiff as a board.
Ze is zo stijf als een plank.
No results found for this meaning.

Results: 815. Exact: 815. Elapsed time: 56 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo