Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "stubborn" in Dutch

koppig
hardnekkig
vasthoudend
halsstarrig
eigenwijs eigenwijze
hardnekkige
stijfkop
halsstarrige
eigenzinnige
stijfkoppig
koppige
koppiger
koppigheid
koppigste
If it were not so stubborn, life dig day.
Als je niet zo koppig had geweest... zou je nog geleefd hebben, om nog een dag te graven.
You're stubborn like your brother.
Je bent koppig, net als je broer.
He told me that the people were very stubborn.
Hij zei dat de mensen daar erg koppig zijn.
But Japichino's stubborn, like all young lads.
Maar die jongen is koppig... zoals alle jongelui.
That baby is as stubborn as her mother.
Net zo koppig als haar moeder.
You are a stubborn man, Master Steward.
U bent een koppig man, hofmeester.
I can be pretty stubborn myself.
Ik kan zelf ook heel koppig zijn.
She was... a sweet woman, but very stubborn.
Het was 'n lieve vrouw, maar ze was erg koppig.
Koel, you're so stubborn...
Koel, bent u zo koppig...
He's just as stubborn as you are.
Hij is net zo koppig als jij.
If you're so stubborn I can't protect you.
Als jij zo koppig doet kan ik je niet beschermen.
You're still stubborn, Devon!
Je bent nog steeds koppig, Devon.
Young Henry is sometimes stubborn and little Beatrice misses her mother.
Henry kan koppig zijn en Beatrice mist haar moeder vreselijk.
I tried, but she is very stubborn.
Sorry. Ze is heel koppig.
Synonyms: single-minded, stubborn, obdurate, adamant.
Synoniemen: eigenzinnig, koppig, obstinaat.
Andie, you're a stubborn and determined person.
Andie, je bent koppig en vastberaden.
I'm sorry you're so stubborn.
Jammer dat u zo koppig bent.
And he's being stubborn and irresponsible.
En hij is koppig en onverantwoordelijk.
I am stubborn and not easy to convince.
Ik ben koppig en niet gauw te overtuigen.
People can be selfish, irrational, stubborn, malicious.
Mensen zijn egoïstisch, onredelijk, koppig, noem maar op.
No results found for this meaning.

Results: 1095. Exact: 1095. Elapsed time: 79 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo