A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "vial" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
See also: vial adapter
Translations
flacon [n]
ampul [n]
buisje [n]
fiool [nm]
injectieflacon
flesje
fles
Vial
reactieflacon
flaconetiket
flacon-hulpstukken
Other translations
Suggestions
Disinfect the stopper of the reconstituted dibotermin alfa vial.
Desinfecteer het dopje van de flacon met het gereconstitueerde dibotermine alfa.
Solution for injection in a single-dose vial.
Oplossing voor injectie in een flacon die een enkelvoudige dosis bevat.
Alvers planted a vial in the ventilation system.
Alvers heeft een ampul met het virus geplaatst in het ventilatie systeem.
Caprolisin one vial at 6:00 P.M.
Caprolisin, een ampul om zes uur.
Colonel, a vial and ampoule are missing.
Kolonel, een buisje en 'n ampul zijn weg.
Pull every sperm vial corresponding to this id.
Trek elke sperma flacon na die overeenkomt met dit id.
Let me see that vial, Bender.
Laat mij die flacon even zien Bender.
Koz, there's an anthrax vial missing.
Er ontbreekt een ampul met antrax.
Each vial of 5 ml contains 1.29 mmol sodium.
Elke flacon van 5 ml bevat 1,29 mmol natrium.
Each vial of Aldurazyme is intended for single use only.
Elke flacon met Aldurazyme is uitsluitend voor eenmalig gebruik.
Before dilution, visually inspect each vial for particulate matter and discoloration.
Controleer vóór verdunning elke flacon visueel op vaste deeltjes en verkleuring.
1 vial of concentrate for solution for infusion.
1 flacon met concentraat voor oplossing voor infusie.
Important information about some of the ingredients of Aldurazyme This medicinal product contains 1.29 mmol sodium per vial.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Aldurazyme Dit geneesmiddel bevat 1,29 mmol natrium per flacon.
1 concentrate vial and 1 solvent vial.
1 flacon concentraat en 1 flacon oplosmiddel.
If you use more than one vial of BeneFIX per infusion, each vial should be reconstituted as per the previous instructions.
Als u meer dan één flacon met BeneFIX per infusie gebruikt, dient elke flacon volgens bovenstaande instructies gereconstitueerd te worden.
Tilt the vial slightly and keep the needle in the lowest part of the vial.
Houd de ampul een beetje schuin en zorg dat de naald in het onderste deel van de ampul blijft.
Invert the solvent vial and pierce the stopper of the vial containing the powder.
Draai de flacon met oplosmiddel om en prik de stop van de flacon met product aan.
Tilt the product vial when transferring the solvent to allow the solvent to flow down the side of the vial.
Houd de flacon met product een beetje schuin tijdens het overlopen van het oplosmiddel, zodat het oplosmiddel langs de zijkant van de flacon met het poeder loopt.
Solution for injection in a single use vial 1 vial
Oplossing voor injectie in een flacon voor eenmalig gebruik 1 flacon
Generally, one vial is sufficient, but a further vial can be used if necessary.
Doorgaans is één flacon voldoende, maar indien nodig kan een tweede flacon worden gebruikt.

Results: 2823. Exact: 2823. Elapsed time: 62 ms.

Suggest an example