A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "vial" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
See also: vial adapter
Translations
flacon [n.]
ampul [n.]
buisje [n.]
fiool [nm.]
injectieflacon
flesje
fles
reactieflacon
flaconetiket
flacon-hulpstukken
Other translations
Suggestions
one vial (190)
each vial (187)
vial contains (174)
glass vial (144)
vial containing (104)
vial adapter (86)
vial of powder (75)
Pull every sperm vial corresponding to this id.
Trek elke sperma flacon na die overeenkomt met dit id.
Disinfect the stopper of the reconstituted dibotermin alfa vial.
Desinfecteer het dopje van de flacon met het gereconstitueerde dibotermine alfa.
Alvers planted a vial in the ventilation system.
Alvers heeft een ampul met het virus geplaatst in het ventilatie systeem.
Tilt the vial slightly and keep the needle in the lowest part of the vial.
Houd de ampul een beetje schuin en zorg dat de naald in het onderste deel van de ampul blijft.
Solution for injection in a single-dose vial.
Oplossing voor injectie in een flacon die een enkelvoudige dosis bevat.
- The vial speaks for itself.
- De flacon spreekt voor zich.
The buyer has a vial of antidote like this.
De koper heeft een flacon met tegengif.
You take one out of the vial ingest it with whiskey.
U haalt er één uit de flacon en slikt hem door met whisky.
1 concentrate vial and 1 solvent vial.
1 flacon concentraat en 1 flacon oplosmiddel.
If you use more than one vial of BeneFIX per infusion, each vial should be reconstituted as per the previous instructions.
Als u meer dan één flacon met BeneFIX per infusie gebruikt, dient elke flacon volgens bovenstaande instructies gereconstitueerd te worden.
Generally, one vial is sufficient, but a further vial can be used if necessary.
Doorgaans is één flacon voldoende, maar indien nodig kan een tweede flacon worden gebruikt.
Once the vacuum is broken, remove the vial stopper while holding the vial upright to prevent loss of product.
Haal, zodra het vacuüm is opgeheven, de stop van de flacon, terwijl u de flacon rechtop houdt om verlies van product te voorkomen.
Place the contents of the eptotermin alfa vial and carmellose vial in a sterile bowl.
Doe de inhoud van de flacon met eptotermin alfa en van de flacon met carmellose in een steriele kom.
If you use more than one vial of ReFacto AF per infusion, each vial should be reconstituted as per the previous instructions.
Indien u meer dan één flacon ReFacto AF per infusie gebruikt, dient elke flacon als hiervoor beschreven gereconstitueerd te worden.
Invert the solvent vial and pierce the stopper of the vial containing the powder.
Draai de flacon met oplosmiddel om en prik de stop van de flacon met product aan.
Tilt the product vial when transferring the solvent to allow the solvent to flow down the side of the vial.
Houd de flacon met product een beetje schuin tijdens het overlopen van het oplosmiddel, zodat het oplosmiddel langs de zijkant van de flacon met het poeder loopt.
Solution for injection in a single use vial 1 vial
Oplossing voor injectie in een flacon voor eenmalig gebruik 1 flacon
To use the vaccine, shake vigorously the vial of suspension and inject its content into the vial of emulsion.
Om het vaccin te gebruiken, de flacon met de antigeen suspensie krachtig schudden en de inhoud in de flacon met emulsie die het adjuvans bevat injecteren.
Cardboard box containing 1 vial of lyophilisate and 1 vial of solvent.
Kartonnen doos met 1 flacon lyofilisaat en 1 flacon solvens.
The vial is intact. we have the vial.
We hebben hem, de ampul is intact We hebben de ampul.

Results: 2823. Exact: 2823. Elapsed time: 331 ms.

Suggest an example