A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "whine" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
See also: whine about
Translations
zeuren [v.]
zagen [v.]
klagen [v.]
piepen [v.]
zaniken [v.]
janken
jammeren
zeurt
zeur
jammert
gezeur [n.]
zeurde
gejank
huilen
wijn
Other translations
Suggestions
whine about (72)
I won't spend summer listening to you whine.
Ik ga deze zomer niet doorbrengen met luisteren naar je zeuren.
Just do not start again about to whine.
Begin nou niet weer daarover te zeuren.
Complain, complain, whine, complain, complain, whine.
Klagen, klagen, zagen, klagen, klagen, zagen.
What you don't do is whine to me about it.
Wat je niet doet, is er tegen mij over klagen.
You never heard anyone whine so much about quarters as she did.
Wat zat zij te klagen over haar kamer.
I told them that they should not whine.
Ik heb gezegd dat ze niet mocht zeuren.
Dr. Rafkin, superheroes don't whine.
Dr. Rafkin, superhelden zeuren niet.
And now you're starting to whine.
En nu begin je ook nog te zeuren.
To whine to Mr. Wallace.
Om tegen Mr Wallace te zeuren.
Does he always whine this much?
Heeft hij altijd zeuren dit veel?
Don't whine if I got a strike on the board when you come back.
Niet zeuren als ik een strike heb gegooid als je terugkomt.
Okay. For the last 20 minutes, all you people have done is whine.
Jullie lopen nu al 20 minuten te zeuren.
Seems beneath our dignity to whine when we're forced to sleep in them.
Lijkt onder onze waardigheid om te zeuren als we daarmee moeten leven.
I'm thankful I can sit here and listen to you rich people whine while my family's scrabbling for a corn dog at the Pomona Fairgrounds.
Ik dat ik rijkelui mag horen zeuren... terwijl mijn familie op de kermis om een corndog vecht.
Do not come and whine to me.
Geef die lijst aan je baas en kom niet bij mij klagen.
So I don't have to listen to you whine.
Zodat ik niet naar jouw gezeur hoef te luisteren.
Maybe if you whine at me another 20 minutes...
Misschien als je nog 20 minuten zeurt...
- Chloe Winthrop Ashe does not whine.
Chloe Winthrop Ashe, jammert niet.
And you... tomorrow, try not to whine.
En jij... morgen, probeer niet te janken.
Funny, I don't remember ordering whine for breakfast.
Grappig, ik kan me niet herinneren dat ik wijn bij het ontbijt heb besteld.

Results: 145. Exact: 145. Elapsed time: 112 ms.

Suggest an example