A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "whine" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
See also: whine about
Translations
zeuren [v]
zagen [v]
klagen [v]
piepen [v]
zaniken [v]
janken
jammeren
zeurt
zeur
jammert
gezeur [n]
zeurde
gejank
huilen
wijn
Other translations
Suggestions
I told them that they should not whine.
Ik heb gezegd dat ze niet mocht zeuren.
Dr. Rafkin, superheroes don't whine.
Dr. Rafkin, superhelden zeuren niet.
Complain, complain, whine, complain, complain, whine.
Klagen, klagen, zagen, klagen, klagen, zagen.
What you don't do is whine to me about it.
Wat je niet doet, is er tegen mij over klagen.
You never heard anyone whine so much about quarters as she did.
Wat zat zij te klagen over haar kamer.
And now you're starting to whine.
En nu begin je ook nog te zeuren.
Just do not start again about to whine.
Begin nou niet weer daarover te zeuren.
To whine to Mr. Wallace.
Om tegen Mr Wallace te zeuren.
I won't spend summer listening to you whine.
Ik ga deze zomer niet doorbrengen met luisteren naar je zeuren.
I'm thankful I can sit here and listen to you rich people whine while my family's scrabbling for a corn dog at the Pomona Fairgrounds.
Ik dat ik rijkelui mag horen zeuren... terwijl mijn familie op de kermis om een corndog vecht.
Okay. For the last 20 minutes, all you people have done is whine.
Jullie lopen nu al 20 minuten te zeuren.
Don't whine if I got a strike on the board when you come back.
Niet zeuren als ik een strike heb gegooid als je terugkomt.
Does he always whine this much?
Heeft hij altijd zeuren dit veel?
Seems beneath our dignity to whine when we're forced to sleep in them.
Lijkt onder onze waardigheid om te zeuren als we daarmee moeten leven.
You just complain and whine like a woman.
Je klaagt en piept als een vrouw.
That we have to listen to you whine all night.
Dat we de hele nacht naar je gezeur moeten luisteren.
I make the effort to visit and you whine.
Ik doe de moeite je te bezoeken en jij jammert.
Funny, I don't remember ordering whine for breakfast.
Grappig, ik kan me niet herinneren dat ik wijn bij het ontbijt heb besteld.
- Chloe Winthrop Ashe does not whine.
Chloe Winthrop Ashe, jammert niet.
I think I recognise that whine.
Ik geloof dat ik dat gejank herken.

Results: 145. Exact: 145. Elapsed time: 394 ms.

Suggest an example