A A
Join Reverso
Register
Join Reverso, it's free and fast!
Register

Translation of "whine" in Dutch

Advertising
Advertising
Exclude from search:
See also: whine about
Translations
zeuren [v]
janken [v]
zagen [v]
klagen [v]
piepen [v]
zaniken [v]
gezeur [n]
jammeren
zeurt
zeur
jammert
zeurde
gejank
huilen
wijn
Other translations
Suggestions
I told them that they should not whine.
Ik heb gezegd dat ze niet mocht zeuren.
Dr. Rafkin, superheroes don't whine.
Dr. Rafkin, superhelden zeuren niet.
Just turns around and starts to whine
Het draait zich om en begint te janken.
You have no reason to whine.
- Je hebt geen reden om te janken.
Complain, complain, whine, complain, complain, whine.
Klagen, klagen, zagen, klagen, klagen, zagen.
And now you're starting to whine.
En nu begin je ook nog te zeuren.
Just do not start again about to whine.
Begin nou niet weer daarover te zeuren.
To whine to Mr. Wallace.
Om tegen Mr Wallace te zeuren.
And you... tomorrow, try not to whine.
En jij... morgen, probeer niet te janken.
I won't spend summer listening to you whine.
Ik ga deze zomer niet doorbrengen met luisteren naar je zeuren.
Go on, I love to hear you whine.
- O, wat zal u janken.
I'm thankful I can sit here and listen to you rich people whine while my family's scrabbling for a corn dog at the Pomona Fairgrounds.
Ik dat ik rijkelui mag horen zeuren... terwijl mijn familie op de kermis om een corndog vecht.
Okay. For the last 20 minutes, all you people have done is whine.
Jullie lopen nu al 20 minuten te zeuren.
Don't whine if I got a strike on the board when you come back.
Niet zeuren als ik een strike heb gegooid als je terugkomt.
Ask her about her parents, She immediately begins to whine.
Als je naar haar ouders vraagt, gaat ze net niet janken.
Does he always whine this much?
Heeft hij altijd zeuren dit veel?
Seems beneath our dignity to whine when we're forced to sleep in them.
Lijkt onder onze waardigheid om te zeuren als we daarmee moeten leven.
You just complain and whine like a woman.
Je klaagt en piept als een vrouw.
That we have to listen to you whine all night.
Dat we de hele nacht naar je gezeur moeten luisteren.
I make the effort to visit and you whine.
Ik doe de moeite je te bezoeken en jij jammert.

Results: 145. Exact: 145. Elapsed time: 50 ms.

Suggest an example