Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "blindness" in Polish

Search blindness in: Web Images Definition Dictionary Conjugation
ślepota
zaślepienie
utrata wzroku
oślepienie
byłem ślepy
ślepotę ślepoty
ślepocie
zaślepienia
zaślepieniu
So your partial blindness makes you partially cool, Frank.
Połowiczna ślepota czyni cię częściowo spoko.
The blindness was temporary from normal swelling after the operation.
Ślepota była temczasowa z powodu obrzęku po operacji.
Their blindness leads them to deny the foreseeable consequences of its accession.
Ich zaślepienie powoduje, że nie są w stanie przewidzieć konsekwencji tureckiej akcesji.
But by the time the company actually made its first million, the careerism and money seemed only to embolden their blindness.
Ale do czasu, kiedy ich firma zarobiła swój pierwszy milion, pogoń za karierą i pieniądze pogłębiały jeszcze bardziej ich zaślepienie.
Partial facial paralysis, temporary blindness, drooling... bleeding gums, erectile dysfunction... uncontrollable flatulence.
Częściowy paraliż twarzy, czasowa utrata wzroku, ślinotok, krwawienie dziąseł, zaburzenia erekcji, niekontrolowane wiatry.
You know, the blindness didn't just happen to you.
Wiesz, ślepota nie przytrafiła się tylko tobie.
I can't believe that the team has been stopped by snow blindness.
Nie mogę uwierzyć że naszą ekipę zatrzymała ślepota śnieżna.
Stop acting like your blindness gives you an excuse for self-pity.
Przestań zachowywać się, jakby ślepota dawała ci wymówkę do użalania się nad sobą.
Seriously, that's the longest this blindness has ever lasted.
Poważnie, to najdłuższa jak dotąd ślepota.
Mr Sarkozy, this is no longer realpolitik, but either blindness or unacceptable cynicism.
Panie Sarkozy, to już nie jest realpolitik, ale albo ślepota, albo niedopuszczalny cynizm.
The blindness has to have been caused by something in his brain.
Ślepota musiała być spowodowana czymś w mózgu.
Partial blindness, and now the headaches are getting worse because of the blurred vision.
Częściowa ślepota, a teraz bóle głowy są mocniejsze ze względu na zaburzenia widzenia.
The blindness means we were wrong about...
Ślepota znaczy, że myliliśmy się co...
Side effects can be devastating - blindness, heart disease.
Skutki uboczne są straszne... ślepota, choroba serca.
Well, that's why blindness is a gift to the ugly.
Dlatego ślepota jest darem dla brzydkich.
But I seem doomed to blindness.
Ale ja chyba jestem skazana na to by się mylić.
It causes blindness temporary if treated within a day.
To spowodowało ślepotę. Tymczasową, jeśli wyleczę to w ciągu doby.
He has what we call cortical blindness and it's irreversible.
Żadnych. Nazywamy to ślepotą korową i jest to nieodwracalne.
I can't explain such blindness, sir.
Nie potrafię wytłumaczyć takiej ignorancji, sir.
My weakness and blindness led me to encourage your vanity.
Moja słabość i oślepienie doprowadziły mnie do pobudzenia twojej próżności.
No results found for this meaning.

Results: 265. Exact: 265. Elapsed time: 66 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo