Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "drool" in Polish

ślina
grymas
ślinić się
się ślinić
się ślinię
się ślinisz
ośliń
Śliniak
ślinę
ślinienie się
śliny
śliń się
ślinie
śliniłem się
ślinienia się
So far, all I had gotten from doing Dickerson's work was drool on my shirt.
Jedyne co miałem od pracy za Dickersona była ślina na koszulce.
All he does is lay there and drool.
Może tylko leżeć i ślinić się...
Volare, you know it's not polite to drool in public.
Wiesz chyba, że to nieładnie ślinić się przy ludziach.
You had yourself's see drool about Benji, as the dog.
Czy możesz ślinić się bardziej na widok Benji, jak pies.
The guys rule and girls drool.
Faceci rządzą, a dziewczyny się ślinią. Dokładnie.
Try not to drool on the controls.
Tylko mi się nie śliń nad przyrządami.
I'd let him drool on me.
Pozwoliłabym mu się na mnie ślinić.
All you do is drool and shed.
Ty się tylko ślinisz, liniejesz i żresz.
In short, don't drool.
W skrócie, nie ślińcie się.
Denny Crane, as I live and drool.
Denny Crane, jakbym śniła na jawie.
I'll drool, mess myself.
Wszystko mi się wymiesza, nie będę panował nad sobą.
You ring a bell, we drool like dogs.
Zadzwoń dzwonem, a będziemy się ślinić jak psy.
You just stand there and drool.
Ty tylko stoisz i się ślinisz.
Tomorrow you can drool over her with the rest of the world.
Jutro będziesz się na nią ślinił z resztą świata.
My housekeeper has a lot of experience with drool stains.
Moja gosposia ma duże doświadczenie w plamach po ślinieniu.
Anything British makes her drool like a baby.
Ślini się na widok wszystkiego co brytyjskie.
RASCAL: In short, don't drool.
W skrócie, nie ślińcie się.
There are several drool buckets for your more... slack-jawed citizens.
Jest kilka wiader na ślinę dla waszych zdumionych obywateli.
Worth, drool, shirk, breath.
Wartość, ślinienie się, miganie, oddech.
I'm watching Cece drool over some 20-year-old.
Patrzę na Cece śliniącą się do jakiegoś 20 latka.
No results found for this meaning.

Results: 168. Exact: 168. Elapsed time: 73 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo