Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "mob" in Polish

See also: mob guys
mafia
tłum
motłoch
mafiozo
mafijna
"The Mob"
mafijnych
mafijnej
bandą
mas
mafii tłumu mafię
tłumem
tłumie

Suggestions

I bet it was the mob.
Założę się, że to była mafia.
Compared to this, the mob doesn't scare me.
W porównaniu do tego, mafia wcale mnie nie przeraża.
Kordek, Fifth Department. I am ordering you to disperse this mob.
Jestem Kordek, piąty departament, rozkazuję ci rozgonić ten tłum.
The sentence will be greater if that mob attacks the building.
Wyrok będzie większy, jeśli ten tłum zaatakuje budynek.
A mob, urged on by traitors in the Parliament, has forced the release of Lilburne.
Motłoch, popychany przez zdrajców w Parlamencie, wymusił uwolnienie Lilburne.
There's an angry mob led by the prime minister surrounding the castle.
Wściekły motłoch pod wodzą premiera otoczył zamek.
The Russian mob is after me, friend.
Ściga mnie rosyjska mafia, kolego.
What that mob did to your home was a disgrace.
To, co zrobił ten motłoch z twoim domem, było haniebne.
I think the mob would disagree about 1.5 million times.
Myślę, że mafia nie zgodziłaby się ok. 1.5 miliona razy.
I'm standing on the platform, holding back the mob.
Stoję na peronie i powstrzymuję tłum.
Only thing that mob'll understand is a bullet.
Jedyna rzecz, jaką rozumie motłoch, to kula.
The mob stole the trucks and smashed everything.
Tłum ukradł pojazd i zniszczył wszystko.
No. More like one man against an extremely violent, out of control mob.
Bardziej jak samotny człowiek kontra niezwykle brutalny i pozbawiony kontroli tłum.
The mob is an ungodly creature, Sheriff.
Motłoch to nieboskie stworzenie, szeryfie.
Sorry, Mom, the mob has spoken.
Przykro mi, mamo, tłum przemówił.
We've given the word "mob" a bad name.
Nadaliśmy zły wydźwięk słowu "tłum".
This is mob have been trying for centuries to clingwrap this mob.
I jeszcze... ten motłoch próbował przez wieki owinąć ten motłoch.
Dorota's family has polish mob connections.
Rodzina Doroty ma dojścia w polskiej mafii. Nie.
You don't have enough data to connect the people to your mob boss.
Nie masz wystarczająco danych by połączyć ludzi z szefem mafii.
I... I... thought you owed the mob money.
Ja myślałam, że pożyczyłeś jakieś brudne pieniądze.
No results found for this meaning.

Results: 1291. Exact: 1291. Elapsed time: 44 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo