Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "soak" in Polish

See also: soak up soak period
moczyć
namoczyć
wymoczyć
zanurzyć
nasączyć
zamoczyć
zmoczyć
kąpiel
wystawiania pojazdu
Mocz
moczysz
namocz
zanurzenia

Suggestions

63
Bill, don't soak in there all day.
Bill, przestań się moczyć cały dzień.
The sunset will soak the sky with blood.
Zachód słońca będzie moczyć niebo z krwią.
Go soak your brain, Brian.
Idź namoczyć sobie mózg, Mizg.
You're supposed to soak the red beans overnight.
Czerwoną fasolę trzeba namoczyć przez noc.
You know, just soak it.
Wiesz, po prostu wymoczyć to.
That pan had to soak and you know it.
Ta miska musiała się wymoczyć i ty to wiesz.
I had to soak the sample for 20 minutes before it would dissolve.
Musiałem moczyć próbkę 20 minut zanim się rozpuściła.
Give them tomatoes a soak while you're at it.
Daj im pomidory moczyć, gdy jesteś na to.
Don't forget to soak it in milk.
Nie zapomnij namoczyć ich w mleku.
But right now I'm going to soak in that cool bathtub for one solid hour.
Ale teraz zamierzam się moczyć w chłodnej wodzie przez godzinę.
It says here you're supposed to soak the matzo for five minutes.
Piszą, że trzeba moczyć macę przez 5 minut.
Allow to soak for one hour spinning the float periodically.
Moczyć przez godzinę, od czasu do czasu obracając pływak.
Had to soak my suit for three days... to get rid of the smell of burning flesh.
Musiałem trzy dni moczyć garnitur, żeby pozbyć się smrodu palonego ciała.
The genius of it is, you soak it in ice water for an hour so it holds its shape.
Najważniejsze to moczyć je przez godzinę w zimnej wodzie, aż nabiorą odpowiedniego kształtu.
I've been having to soak my ingrown toenail in an old Cool Whip container.
Musiałam moczyć mój palec u stopy w starym zbiorniku po Cool Whip.
She wouldn't have to soak in it.
Nie musiałaby moczyć się w tym.
Unless we soak him in warm water before we draw it.
Chyba, że przed pobraniem zanurzymy go w gorącej wodzie.
Is shall soak without watery costume.
Ona się nawet nie zamoczy bez stroju kąpielowego.
Used to soak them in sweet milk.
Moczyłem je kiedyś w słodkim mleku.
I didn't mean soak the whole body.
Nie miałem na myśli wymoczenia całego ciała.
No results found for this meaning.

Results: 263. Exact: 263. Elapsed time: 78 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo